2018 maart 03 Visie: Behoorlijk Bestuur op Toerisme & Recreatie

Visie: Behoorlijk Bestuur op Toerisme & Recreatie

Visie: Behoorlijk Bestuur op Toerisme & Recreatie

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor het benadrukken van de aantrekkelijke natuurlijk aanwezige pluspunten van Den Helder voor het toerisme. Maatregelen dienen faciliterend te zijn.

TOERISME EN RECREATIE
Den Helder heeft op het gebied van toerisme en recreatie veel te bieden. Maar evenals bij andere beleidsonderwerpen ontbreekt een degelijke visie waarop alle inspanning gebaseerd kan worden. Deze visie dient zo snel mogelijk te worden herzien/opgesteld als onderdeel/aanvulling van regioprogramma’s.

Het toerisme speelt een belangrijke economische rol en dient breed gefaciliteerd te worden. Wij denken daarbij in het bijzonder aan de zee, het strand, de natuurgebieden en de toeristische havens.
Het aanleggen en exploiteren van ligplaatsen voor de zee-zeilvaart heeft onze bijzondere steun.
Kanoroute en de grachten dienen beter onderhouden te worden om de toeristische aantrekkelijkheid te behouden.
Stedelijke ontwikkeling en grondgebruik door de agrarische sector en het toerisme vereisen een evenwichtige uitwerking, waarbij kwaliteit voor kwantiteit moet gaan.  
De zorg voor het milieu blijft daarbij extra inspanning vergen.
Gezonde lucht en recreëren in de kustnatuur zijn onze aantrekkelijke punten voor toeristen.
In het recente verleden hebben wij teveel gemeente grond/gebieden overgedragen aan LNH, die de recreatieve toegang daarvan ernstig heeft beperkt. Wij moeten in overleg treden met LNH om de toeristische functies van kustgebieden meer ruimte te geven. Dit alles in samenhang met de
ontwikkeling van het strand.
De ontwikkeling en exploitatie van het strand en de strandopgangen (waar de gemeente inmiddels verantwoordelijk voor is) dienen in samenwerking met private ondernemers verder gestalte te krijgen.
Voor het promoten van Den Helder en omgeving is door de gemeente primair gekozen voor het programma “Holland boven Amsterdam”. Behoorlijk Bestuur wil meer aansluiten bij de NBTC ( Nationaal Bureau Toerisme en Congressen) programma’s.
City marketing moet weer gewoon VVV worden inclusief eenvoudig te vinden informatiepunten omdat dit voor de toerist herkenbaar is.

Visie: Behoorlijk Bestuur staat voor het benadrukken van de aantrekkelijke natuurlijk aanwezige pluspunten van Den Helder voor het toerisme. Maatregelen dienen faciliterend te zijn.

Stem lijst 9
Wat is uw mening over bepaalde zaken? Klik hier of op onderstaand plaatje.
 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER