2018 maart 08 Schriftelijke isolatie woningen WSDH

Schriftelijke isolatie woningen WSDH

Schriftelijke isolatie woningen WSDH

 Schriftelijke vragen conform art 36 Reglement van Orde.

Den Helder, 6 maart 2018.

Binnen de gemeente Den Helder is Woningstichting begonnen met een project om huizen te isoleren en meer energie neutraal te maken. Dit gaat met verhoging van het dak etcetera. In dezelfde huizenblokken heeft Woningstichting ook huizen verkocht en zijn er dus ook privé eigenaren. Deze eigenaren hebben aangeboden gekregen mee te doen tegen bedragen van €25.000,- voor een tussenwoning en €27.000,- voor een hoekwoning. (Gelet op de prijzen van de huizen is dit een substantieel hoog bedrag)

De aanpassingen zijn aan de buitenkant goed te zien hetgeen een aanzienlijk onderscheid in aanzicht betekent ten opzichte van de niet aangepaste woningen. Naast een waardevermindering van de huizen die niet aangepast zijn (mede door het uiterlijke onderscheid) heeft dit verschil in aanzicht ook als oorzaak dat de “welstandscommissie” hierover negatief geoordeeld heeft. Bij de vergunningverlening heeft de gemeente den Helder de bezwaren van de welstandscommissie naast zich neer gelegd.

Met dit besluit wordt het aanzicht van de openbare ruimte alsmede de positie van privé-eigenaren in dit soort huizenblokken geschaad.

Naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

  1. Bent u het met ons eens dat het streven naar meer duurzaamheid niet tot gevolg mag hebben dat bewoners onderling verschillend behandeld worden.
  2. Bent u het met ons eens dat aanpassing van WSDH woningen niet tot gevolg mag hebben dat andere woningen (in absolute zin) minder waard worden.
  3. Bent u bereid de WSDH (alsnog) te benaderen met de opdracht/vraag de aanpassingen zodanig uit te voeren dat van buiten af het niet zichtbaar is.
  4. Ingeval vraag drie voor WSDH niet mogelijk is bent u dan bereid de WSDH (alsnog) te benaderen met de opdracht/vraag de aanpassing voor de privé-eigenaren tegen aanzienlijk veel gunstigere voorwaarde uit te voeren dan de huidige bedragen (al dan niet bij wijze van planschade tegemoetkoming).
  5. Indien zowel vraag 3 als 4 negatief worden beantwoord bent u dan bereid zelf de privé-eigenaren tegemoet te komen (gelet op het feit dat uw besluit tot de schade van de privé-eigenaren wordt veroorzaakt).
  6. Wat was de overweging van het college om het advies van de welstandscommissie in dit geval te negeren.

Namens fractie Behoorlijk Bestuur;  

Michiel Wouters

Stem lijst 9
Wat is uw mening over bepaalde zaken? Klik hier of op onderstaand plaatje. 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER