2018 november 08 Algemene beschouwingen en de begroting 2019

Algemene beschouwingen en de begroting 2019

Algemene beschouwingen en de begroting 2019

In onderstaande YouTube kan u de bijdrage van Behoorlijk Bestuur tijdens zowel de algemene beschouwingen op 31 oktober als de behandeling van de begroting van 2019 op 7 november terug zien
Voor download:CONCEPT Algemene beschouwing

Onze Motie en Amendementen :

 • Voor behoud van het Vogelasiel
 • Bekostiging minimaregeling
 • Verlaging bezuiniging op Sportservice
 • Schrappen bezuiniging op de deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
 • Tegen de bezuiniging op de LOS
 • Verhoging subsidie LOS en verlaging subsidie bibliotheek

Moties

 • onderzoek/werkgroep buurtcollectief, invoering sociaal wijkconciërge, onderzoek jongeren werk Mee de Wering zijn moties die betrekking hebben op het Wijkgericht Werken, deze dienen wij op een later tijdstip alsnog in.

Verder hebben wij gestemd:

 • Voor schrappen ruimtevrager 1mlj voor de haven
 • Tegen schrappen op de bezuiniging op het IVC
 • Tegen de bezuiniging op sportverenigingen
 • Voor het schrappen van de leges gehandicaptenparkeerkaarten
 • Voor aanmelding wietmanifest gemeenten
 • Voor inzicht in formatie; extra taakstelling op formatie
 • Voor het in stand houden van het Vogelasiel
 • Voor het schrappen van de bezuiniging op de meedoen-regeling
 • Tegen schrappen van het gratis parkeren
 • Tegen schrappen community college
 • Tegen schrappen bezuiniging Parlan, omdat een andere aanbieder dit op zich gaat neme
 • Tegen schrappen bezuiniging op Topsport
 • Tegen Verhoging afvalstoffenheffing

Tegen vaststellen de begroting

M.b.t. de begrotings-voorstel 2019 heeft Behoorlijk Bestuur tegen gestemd

Onderbouwing:

O.a doordat de 1 mlj investering voor de haven door de coalitie werd gehandhaafd en de raad binnenkort gevraagd wordt om 7 mlj aan PoDH toe te kennen(daar ziet het er iig naar uit) de schouwburg voorlopig aan het infuus blijft. Daarnaast de inwoners van onze gemeente de bezuiniging op alle vlakken gaan merken, het handhaven van de parkeerleges voor een invalidenkaart terwijl iedereen gratis mag parkeren en dat voor Behoorlijk Bestuur in strijd is met op het gelijkheid- beginsel kon Behoorlijk Bestuur etc.. heeft Behoorlijk Bestuur doen besluiten niet in te stemmen met de begroting zoals door het college is voorgesteld

https://youtu.be/odSFyoBrpuI