3 1e instantie van de 3 insprekers, inwoners Huisduinen