2024 februari 27 Video, Woordvoering: kijkers tip… Onze woordvoering en de 1e en 2e instantie van de 3 insprekers, inwoners Huisduinen

Video, Woordvoering: kijkers tip… Onze woordvoering en de 1e en 2e instantie van de 3 insprekers, inwoners Huisduinen

Video, Woordvoering: kijkers tip… Onze woordvoering en de 1e en 2e instantie van de 3 insprekers, inwoners Huisduinen

Gisteravond 26 februari probeerde wij middels een orde voorstel agendapunt over de grondexploitatie Tillenhof 2 van de agenda af te halen.
De beginselen van behoorlijk bestuur in dit voorstel komen niet overeen met artikel 3.4 eerste lid van de awb. Onder 1a zorgvuldige voorbereiding en 2b rechtszekerheid beginselen.
 
Wij hebben niet alle ingediende zienswijze(s) ontvangen. Hierover is telefonisch overleg geweest met de gemeente maar werden ons niet toegestuurd waardoor wij niet een compleet beeld hebben om een oordeel hierover te vormen.
Doordat deze stukken ons niet zijn toegestuurd wordt er geen recht gedaan aan participatie waardoor de commissie niet tot een sluitend oordeel kan komen.

Er ligt een compleet nieuw plan t.o.v. het originele plan (Plan 4 wat geaccordeerd was) e.e.a. komt ook niet overeen met wat in de Staatscourant hierover te vinden is (Omgevingsvisie Huisduinen).
Er zijn en volgen gerechtelijke procedures waar wij nog niet alle stukken van hebben gekregen.
Door het compleet veranderde plan heeft de berekening van de contante waarde straks een compleet andere uitkomst.
Verzoek is om het punt van de agenda af te halen tot er duidelijkheid is over de te volgen procedure en afhandeling van alle zienswijze en gerechtelijke bezwaarschriften die lopen, omdat op deze manier de commissie de gemeente raad niet kunnrnn adviseren.
❌De kosten rijzen straks de pan uit, omdat oa de grond zwaar vervuild is
De grond van het terrein mag niet afgevoerd worden en de klinkers moeten worden hergebruikt.
Bij ons rijzen de vragen:
✅Indien de grond exploitatie is geaccordeerd is er dan nog een weg terug of kunnen zij daar op beroepen voor de voortgang
✅Als geldschieters, in dit geval waddenfonds zich terug trekken is de begroting voor het project niet meer kloppend wat zijn dan onze mogelijkheden? Dit i.v.m. de financiële kaders waarin de realisatie plaatsvindt.
✅De planschade mbt de grondexploitatie. Hoe groot wordt planschade wordt volgens de advocaat van de omwonenden?
✅M.b.t de ophoging van grond uit IJmuiden. Wat is het verhaal hierachter en kunnen wij dit verifiëren?
✅De grondexploitatie die het college aanbied wijkt af van afspraken met de raad en omwonende. Het aantal dat in het stedenbouwkundig schetsplan staat is 9 woningen, uitgaande van 55 recreatieve parkeerplaatsen op Tillenhof 2 en het nieuwe plan is gebaseerd op 11 woningen.
 

              &

Hieronder de 1e instantie van de 3 bewoners die kwamen inspreken:

Hieronder de 2e instantie van de 3 bewoners die kwamen inspreken:

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER