2014 juni 17 Behoorlijk Bestuur presenteert Coalitieakkoord

Behoorlijk Bestuur presenteert Coalitieakkoord

Behoorlijk Bestuur presenteert Coalitieakkoord

Behoorlijk Bestuur presenteert gezamelijk met SPDH, GroenLinks, Vrije Socialisten, Fractie Vermooten en Christen Unie het Coalitieakkoord ‘Den Helder wendt de steven’

Screenshot_2016-07-26-15-22-16-1

Screenshot_2016-07-26-15-22-22-1