2014 september 29 29 september 2014 Motie BB – over Stichting Meerwerf

29 september 2014 Motie BB – over Stichting Meerwerf

29 september 2014 Motie BB – over Stichting Meerwerf

Motie Behoorlijk Bestuur, over Stichting Meerwerf

Reeds langere tijd onrust is binnen de Stichting Meerwerf over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan.
De bedoelde onrust wordt veroorzaakt door verschillen van mening tussen diverse geledingen maar vooral tussen GMR enerzijds en bestuur / directie anderzijds. etc etc

Voor download klik op de link:

motie vr.o.d. BB e.a. over Stichting Meerwerf