2014 oktober 17 17 oktober 2014 – Beantwoording op BB vragen over tussenrapportage 2014

17 oktober 2014 – Beantwoording op BB vragen over tussenrapportage 2014

17 oktober 2014 – Beantwoording op BB vragen over tussenrapportage 2014

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Tussenrapportage 2014
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur i.a.a. de leden van de Gemeenteraad

Op 17 oktober 2014 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Tussenrapportage 2014: In de tussenrapportage begrotingsrealisatie worden door middel van de bijbehorende begrotingswijziging diverse tegenvallers gecompenseerd door meevallers. Ook worden sommige tegenvallers gecompenseerd met bestaande doelreserves. Per saldo is sprake van een voorlopig positief begrotingsresultaat van €269.000,-. Deze systematiek is er oorzaak van dat van sommige “tegenvallers” onvoldoende duidelijk is wat de oorzaak is. Het betreft dan echter wel substantiÎle bedragen die anders nadrukkelijk (anders) ten goede van de stad en haar burgers hadden kunnen worden ingezet. De controle functie van de gemeenteraad vereist dat in een aantal van die gevallen duidelijk wordt gemaakt wat de oorzaak is van de posten en of uitgaven die er aan ten grondslag liggen rechtmatig zijn gedaan. In dat licht de volgende vragen over twee posten (tegenvallers) in de tussenrapportage.

lees verder in download:

RV- Behoorlijk Bestuur over Tussenrapportage 2014