2016 juni 13 MOTIE renovatie stadhuis Drs. F. Bijlweg.

MOTIE renovatie stadhuis Drs. F. Bijlweg.

MOTIE renovatie stadhuis Drs. F. Bijlweg.

MOTIE renovatie stadhuis Drs. F. Bijlweg.

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 13 juni 2016;
constaterende dat
-het college in februari 2016 een voorstel nieuwbouw stadhuis heeft gepresenteerd inhoudende nieuwbouw op Willemsoord;
-dit een keuze van het college van burgemeester en wethouders was uit vier onderzochte alternatieven ten behoeve van toekomstige huisvesting van het gemeentelijk apparaat;
-dit voorstel na breeduit in de media te zijn gepresenteerd door het college is ingetrokken;
-door de handelswijze van het college wederom aanzienlijke vertraging in het proces verbetering huisvesting ambtelijk apparaat wordt opgelopen;
– etc. lees verder in download

Voor download klik op link:
Motie stadhuis renovatie