Raadsvoorstel instellen commissie Renovatie stadhuis 2016