2016 augustus 01 Conceptverslag vergadering Overleg Den Helder – Noordwest inzake locatieprofiel

Conceptverslag vergadering Overleg Den Helder – Noordwest inzake locatieprofiel

Conceptverslag vergadering Overleg Den Helder – Noordwest inzake locatieprofiel

Conceptverslag vergadering Overleg Den Helder – Noordwest inzake locatieprofiel
Datum : dinsdag 26 juli 2016 Aanwezig: Schuiling, Kos, Reus, Haitsma, Dijkstra (Den Helder) Hendriks, Berends, Sernee, Gerritsen, Ursem (Noordwest)
Verslag : Johan Ursem, beleidsmedewerker raad van bestuur

1. Opening Schuiling heet welkom op dit overleg dat een vervolg is op het reguliere overleg van 5 juli. Tijdens dit overleg gaat het over de evaluatie van het locatieprofiel en met name de onrust die in brede kring is ontstaan over het plan om de klinische opnames voor de cardiologie vanuit Den Helder over te brengen naar Alkmaar. Het college voelt zich niet prettig bij de huidige situatie. Er is veel onrust in de media en de gemeenteraad heeft een tussentijds debat georganiseerd op 8 augustus. Ook vanuit inwoners ervaart het gemeentebestuur druk om op te komen voor de belangen van de inwoners. Vandaar dit gesprek. Het college verneemt graag het directe verhaal van de raad van bestuur Noordwest.
lees verder in download link:

Concept-verslag bestuurlijk overleg 26-07-2016 tussen het college van B & W van Den Helder en de Noordwest Ziekenhuisgroep

OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET CONCEPT

Presentatie 1 ziekenhuis 22 maart 2016
Presentation2 ziekenhuis