2016 september 07 Fractie Behoorlijk Bestuur bezoekt de NOLLEN

Fractie Behoorlijk Bestuur bezoekt de NOLLEN

Fractie Behoorlijk Bestuur bezoekt de NOLLEN

Nollen 2012_page

afbeelding R.W. van de Wint, De Nollen.

De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft maandagavond 5 september jl. een bezoek gebracht aan de Nollen.(HET NOLLENPROJECT STICHTING DE NOLLEN).

Zij  hebben vooruitlopend op de bespreking in de gemeenteraad over  het cultuur beleid daar een oriënterend gesprek gevoerd met de Fam. van der Wint.

 

lees tevens:

Raad positief over schrappen bezuiniging op cultuur