2016 september 12 BB stelt vragen tijdens vragenkwartier over Noordwest ziekenhuisgroep 12 september 2016

BB stelt vragen tijdens vragenkwartier over Noordwest ziekenhuisgroep 12 september 2016

BB stelt vragen tijdens vragenkwartier over Noordwest ziekenhuisgroep 12 september 2016

 

Vragen tbv vragenkwartier 12 september 2016-09-11

Onderwerp: Noordwest ziekenhuisgroep

Na de extra raadsvergadering met als onderwerp het voortbestaan van de acute zorg in de locatie Gemini van de Noordwestziekenhuisgroep zijn er diverse initiatieven ontplooid door het college. Onderdeel daarvan was het schrijven van brieven aan diverse spelers rondom de Noordwestziekenhuisgroep. Tenminste een reactie hebben we ontvangen zijnde van de zorgverzekeraar die in de basis positief was.

Echter het is van belang dat ook duidelijk wordt welke actie er zijn ontplooid in de zogenaamde informele sfeer en wat daarvan de resultaten zijn. Voorts zijn er vanuit de patiëntengroepen signalen dat klinische cardiologische behandeling in Den Helder niet meer mogelijk is. In voorkomend geval worden zij al op kosten gejaagd doordat zij zelf terug moeten reizen naar Den Helder en ook voor vervolg controles en laboratorium bezoek naar Alkmaar worden gestuurd. Ook de volledige afwezigheid van de raad van toezicht in deze gang van zaken begint in negatieve zin opvallend te worden.

Daarom de volgende vragen.

  1. Heeft u als college na de raadsvergadering in augustus nog contact gehad met de Raad van Bestuur van de NWziekhuisgroep en zo ja welke onderwerpen zijn daarbij aan de orde geweest.
  2. Het veel bediscussieerde besluit van de cardiologen mbt de laagcomplexe cardiologische zorg sprak van een ingangsdatum van 1 september. Ons is medegedeeld dat het een voornemen betrof dat hangende het onderzoek van een onafhankelijke commissie niet zou worden geëffectueerd. Kunt u op basis van uw contact met de Raad van Bestuur bevestigen dat het bedoelde voorgenomen besluit is opgeschort en laag complexe klinisch cardiologische zorg ongewijzigd in Den Helder wordt gegeven.
  3. Gelet op de nadrukkelijke aanwezigheid bij de voorbereiding van de garantstelling van de raad van toezicht van de NW ziekenhuisgroep is bemoeienis met de huidige perikelen waarbij ook sprake is van beschadigd vertouwen na onjuiste/incomplete voorlichting door de RvB voor de handliggend. Heeft u recent contact gehad met de raad van Toezicht van de NWziekenhuisgroep dan wel leden daarvan en wat was in voorkomend geval het onderwerp en resultaat.
  4. Mocht u geen contact hebben gehad met de RvT bent u voornemens die te betrekken in de discussie gelet op de gemeentelijke belangen in het kader van de eerdere garantstelling.

 

Fractie Behoorlijk Bestuur

Michiel Wouters

Download klik op link
vragenkwartier-bb-over-de-nw-ziekenhuisgroep