2016 november 06 Blog: Vele miljoenen zonder visie.

Blog: Vele miljoenen zonder visie.

Blog: Vele miljoenen zonder visie.

De VVD die altijd zo prat gaat op het zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld is in Den Helder altijd zeer scheutig als het hun stokpaardjes betreft. De VVD denkt dat het domweg geld uitgeven automatisch tot werkgelegenheid leidt. Vooralsnog zien we de banen in de haven wegvloeien.

Na de verzelfstandiging van het havenbedrijf is eigenlijk niets uit gekomen wat er beloofd was. Doel van de verzelfstandiging was dat het als zelfstandig bedrijf zelf leningen zou kunnen afsluiten om verder te ontwikkelen. Den Helder als gemeente zou alleen maar delen in het dividend dat zou worden uitgekeerd. Niets is minder waar gebleken. Het liggeld dat de gemeentehaven jaarlijks opleverde , ca €300.000,- zijn we kwijt geraakt. Voor iedere ontwikkeling moet de gemeente telkens eerst garant staan omdat anders het havenbedrijf geen geld krijgt en van dividend is voorlopig geen sprake. Wel financieel risico maar geen zeggenschap dat is wat het nu is.

Een van de problemen voor de toekomst is dat er geen visie is over hoe de haven verder ontwikkeld moet worden. Er bestaat een plan om steigers en bedrijventerreinen te ontwikkelen, maar welk bedrijf daar moet komen is onduidelijk. Het havenbedrijf  meldt desgevraagd dat wordt “gefocused” op de offshore, zolang dat nog kan, en op werk dat te maken heeft met onderhoud aan windmolenparken. Voorts gaat de visie niet  verder dan dat de Helderse haven alles zal faciliteren dat op de Noordzee gebeurt. Iedereen die enigszins is ingevoerd begrijpt dat dit alles niet de ontwikkeling gaat brengen die voorgespiegeld wordt.

Behoorlijk Bestuur dringt er op aan nu eens eerst een visie op te stellen waar we ons de komende tien jaar aan houden. Een visie die zich richt op grotere diversiteit in activiteiten en de kop van Noord-Holland in alle breedte bedient. Die visie moet worden opgesteld met de Provincie en de gemeenten in de kop van Noord-Holland. Agripoort, bollen, veredelde zaden; allemaal activiteiten/productie in de kop maar niets levert werk in de haven op. Als de provincie zich ook schaart achter de visie kan ook eens aan de ontsluiting worden gewerkt. Als er een goede weg naar Den Oever loopt kan je afspreken dat daar de binnevaart aansluit op alle vaarroutes van het IJsselmeer.

Kortom voldoende aspecten waarmee je een goede degelijke visie kan ontwikkelen. Maar belangrijk is dat er een visie komt voordat we nu weer risico’s van vele miljoenen aangaan. Een goed voorbeeld is hoe dat in Delfzijl is gelopen waar ook in 2012 een visie is ontwikkeld (Groningen Seaport) waar provincie en omliggende gemeenten bij zijn betrokken.

Op maandag 7 november 2016 dreigt onder aanvoering van de VVD de huidige coalitie inclusief de Stadspartij weer €7 miljoen in de bodemloze put van het havenbedrijf te storten.
Behoorlijk Bestuur zal zich met alle middelen daartegen verzetten.
Er mag best geld naar de haven gaan maar wel op basis van een visie en niet omdat de VVD roept dat het banen oplevert!

6/11/16

Fractievoorzitter

 

Voor download klik op de link: vele-miljoenen-zonder-visie

?????????????????????????????????????????????????????????
Voor Blogs van BB  klik HIER
?????????????????????????????????????????????????????????
Voor Nieuws klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????
Wie zijn wij? klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????
Onze speerpunten klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????