2016 november 10 Gelden die voor het Sociaal Domein bedoeld ook daarvoor inzetten

Gelden die voor het Sociaal Domein bedoeld ook daarvoor inzetten

Gelden die voor het Sociaal Domein bedoeld ook daarvoor inzetten

Behoorlijk Bestuur staat op het standpunt dat gelden die voor het Sociaal Domein bedoeld zijn te oormerken voor het Sociaal Domein en niet te besteden aan andere zaken.

Bron NHD

screenshot_2016-11-10-07-35-20 screenshot_2016-11-10-07-36-17 screenshot_2016-11-10-07-38-01