2016 november 28 BB standpunt inzake financiële steun aan de Kampanje

BB standpunt inzake financiële steun aan de Kampanje

BB standpunt inzake financiële steun aan de Kampanje

De gemeenteraad verzaakt zijn taak bij financiële steun aan de Kampanje.

De eerste taak van de gemeenteraad is om aan te geven waar het gemeentelijk belastinggeld aan moet worden uitgegeven en vervolgens controleren of het uiteindelijk ook goed en efficiënt wordt uitgegeven. Die taak wordt uitgevoerd doordat een meerderheid van de raad ergens voor of tegen is.

Behoorlijk Bestuur probeert die taak zo goed mogelijk uit te voeren echter een meerderheid van VVD, SPDH, CDA, PvdA en D66 (de coalitiepartijen) blokkeert het goed functioneren.

Wij hebben veel taken die vroeger door de gemeentelijke organisatie werden uitgevoerd uitbesteed aan zelfstandige bedrijven waar vervolgens de gemeente 100% aandeelhouder van is. Op die manier kan de gemeenteraad eigenlijk niet meer controleren hoe het geld in die bedrijven wordt uitgegeven en hoe zo’n bedrijf wordt bestuurt. Maar het gaat vaak wel om activiteiten die worden uitgevoerd voor de burger en het goed functioneren van de gemeente. Voorbeelden zijn Port of Den Helder (de haven), De schouwburg De Kampanje, Willemsoord, het vliegveld, het baggerbedrijf etc. Deze bedrijven doen net alsof zij een commercieel bedrijf zijn met alle risico’s van dien. Er is alleen een verschil met een echt bedrijf. Het financiële risico ligt bij de gemeente. Als zo’n bedrijf geld tekort komt vragen ze gewoon geld aan de gemeente. En het gaat dan vaak om miljoenen euro’s.

Behoorlijk Bestuur wil best die miljoenen geven (het gaat namelijk om zaken die de gemeente een prettige en goede gemeente maken) alleen moet dan de gemeenteraad zijn controle functie weer beter invullen. De gemeenteraad moet zorgen dat het extra geld goed besteed wordt en niet in een bodemloze put wordt gestort. Dit door te vragen naar de cijfers zodat kan worden bepaald of het management van de bedrijven niet slecht met geld is omgegaan. Maar ook door te vragen om een visie van het bedrijf of een verbeterplan als er verlies geleden wordt.

Zo’n bedrijf is de schouwburg. De gemeente heeft aan de verbouwing al veel geld besteed (€ 17 miljoen). Maar er is altijd gezegd dat de bedrijfsvoering geld zou opleveren. Dat noemt men een sluitende businesscase. Nu blijkt dat toch niet helemaal goed te gaan en heeft de Kampanjeleiding geld gevraagd aan de gemeente om in 2017 rond te komen. Daarvoor hebben ze € 1 miljoen nodig. Behoorlijk Bestuur heeft om de cijfers gevraagd en wil een plan zien waaruit blijkt dat er niet in 2018 weer om geld gevraagd moet worden. Het college gesteund door de coalitiepartijen vindt dat niet nodig en gaat het geld blindelings geven. Treurig!

FraVo Wouters

26 november 2016

 

?????????????????????????????????????????????????????????
Voor Blogs van BB  klik HIER
?????????????????????????????????????????????????????????
Voor Nieuws klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????
Wie zijn wij? klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????
O
nze speerpunten klik HIER?????????????????????????????????????????????????????????