2016 december 20 19 december 2016 …Live verslag raadsvergadering iz motie renovatie stadhuis

19 december 2016 …Live verslag raadsvergadering iz motie renovatie stadhuis

19 december 2016 …Live verslag raadsvergadering iz motie renovatie stadhuis

Overzicht van de raad

Den Helder – De laatste raadsvergadering van het jaar beloofde vooraf een spannende te worden. De raad moest een beslissing nemen over de renovatie van het stadhuis en een aangekondigde motie sprak stevige woorden.

Die motie kwam van een meerderheid van de raad en riep het college op de renovatie uit te voeren voor maximaal 9 miljoen, maar volgens het college kan dat niet. Gaat het college akkoord en voert het de motie uit? Zo niet, wat is dan het gevolg? Dat waren de belangrijkste vragen. De soep werd stukken minder heet gegeten dan opgediend, zie het verslag hieronder.

19.31
de raadsvergadering is begonnen.

19.35
Insprekers over de renovatie: de heer Bekkers en dhr Schmidt (vz Ondernemingsraad gemeente).

19.39
Schmidt vreest hinder en overlast tijdens de renovatie en doet een beroep op de raad: geef ons een fatsoenlijke werkplek die voldoet aan de eisen.

19.40
verder geen insprekers, Schuiling neemt de rest van de agenda door en meldt dat is afgesproken de bespreekpunten te beginnen met het punt van de renovatie.

19.47
Punt 14 van de agenda gaat over extra krediet (35.000 euro) voor een overkapping van het noodtrappenhuis van de parkeergarage Sluisdijk. Bij de parkeergarage is sprake van wateroverlast op de onderste verdieping. Deze overlast kan worden weggenomen door overkapping van het noodtrappenhuis. De raad gaat hiermee unaniem akkoord.

19.50
Discussie over de renovatie van het stadhuis gaat beginnen.

19.53
Kees Visser (VVD) krijgt als eerste het woord: “Onze zorgen en bedenkingen zijn nog niet weggenomen. We zien risico’s voor meerwerk en extra sloopkosten, ook het niet opnemen van een pot onvoorzien achten we verrassend. Daarnaast is overlast genoemd en herhuisvesting. Een groot deel wordt niet gerenoveerd, wordt waarschijnlijk casco opgeleverd zonder doel. En de buitenkant wordt ook niet opgeknapt, wat iets zegt over onze ambities. Onze wensen zijn geen publiek geheim, het Stadshart gaat ons aan het hart en we willen een goede werkomgeving voor onze ambtenaren.”

19.54
Roy Slort (CDA): “Duurzaamheid, veiligheid, continuïteit, dat zien we nog niet terug in de plannen. We zien echter wel met vertrouwen het voorstel van het college tegemoet, waarin het uitgangspunt, renoveren binnen 9 miljoen, wordt verwerkt.”

19.58
Hans Verhoef (D66): “Vertrouwen, daar gaat het om en dat missen we eigenlijk. We onderschrijven de zorgen van omwonenden en ambtenaren. Zorgen over de werkplekken en de gezondheidsaspecten van de medewerkers. We hebben in het kader van dit traject afgelopen donderdag twee presentaties gehad, van Coare en Vitruvius. Dat van Coare was vooral een mooi verkoopverhaal. Het moet binnen 9 miljoen blijven, we kijken uit naar het voorstel. Of het gaat lukken?”

19.59
Indieners motie krijgen via Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) het woord.

20.00
Wouters: “Blij met het vertrouwen dat het college met een behoorlijk voorstel gaat komen, dat moet het ook worden.” Vervolgens leest Wouters nog eens de inhoud van de motie voor.

20.02
In het kort de motie: het moet en kan binnen 9 miljoen en dan komt er een goed stadhuis waarin het prima werken is. De renovatie kan zonder herhuisvesting van de ambtenaren.

20.04
Wouters: “We moeten nu doorpakken en niet verder vertragen, het moet niet weer een punt voor de volgende verkiezingen worden.”

20.05
Namens het college komt wethouder Pieter Kos met een reactie op de motie.

20.06
Kos neemt de afzonderlijke punten uit de motie even door om zeker te weten dat het college ook precies begrijpt wat de motie bedoelt te bewerkstelligen.

20.08
Kos: “Als het college de motie dus op de juiste manier uitlegt, dan is dit een goede manier om verder te gaan en kunnen we de motie integraal overnemen en dan kan deze dus worden ingetrokken.”

20.10
Wouters geeft aan akkoord te zijn met de uitleg van wethouder Kos. “Dat betekent het intrekken van de motie, maar dan wil ik nog wel horen dat morgen met het traject wordt begonnen.”

20.11
Kos: “We beginnen elke collegevergadering met een terugblik op de raadsvergadering.” Motie ingetrokken. In 2017 spreken college en raad meerdere malen over vervolg van de renovatie stadhuis.

20.12
Schuiling: “Ik wens u en ons toe dat we in goed onderling vertrouwen kunnen verder werken aan de renovatie.”

20.13
Discussie over renovatie stadhuis alweer voorbij. Geen verhitte discussie, geen ruzie, geen motie van wantrouwen richting college. Raad en college besluiten het jaar vriendelijk af te sluiten en met het nodige vertrouwen in elkaar. Wordt vervolgd in 2017.
2016-12-19-photo-00000520
Bron DHA
Op de foto ziet u de commissie begeleiding renovatie stadhuis.
Stukken aangaande dit agendapunt vindt u in onderstaande downloads

1-begeleidende-memo 2-programma-van-eisen

2-programma-van-eisen

3-kostenraming-van-bouwbedrijf-vitruvius

4-kostenraming-van-coare-architectuur

5-bonsang 6-merosh

6-merosh

7-notitie-contractvormen behoorlijk-bestuur-e-a-over-renovatie-stadhuis

behoorlijk-bestuur-e-a-over-renovatie-stadhuis

bestuursakkoord-den-helder-perspectief-2015-2018

bl08-01709-vst-uitwerkingsplan-stadshart

motie-vr-o-stadspartij-geen-nieuwbouw-stadhuis

renovatieproces-stadhuis-uitvoering-motie-16

rv-vvd-d66-cda-over-renovatie-stadhuis

?????????????????????????????????????????????????????????

Meer nieuws over dit onderwerp vindt u hier
Documenten en downloads mbt dit onderwerp vindt u hier

?????????????????????????????????????????????????????????