2017 februari 13 Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent nieuw afval scheidings- en ophaal regime

Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent nieuw afval scheidings- en ophaal regime

Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent nieuw afval scheidings- en ophaal regime

Den Helder..
Vervuild tot een …vuilnisbelt..

Behoorlijk Bestuur onderschrijft de noodzaak tot afval scheiding als onderdeel van het streven naar meer duurzaamheid en een schoner milieu.

Echter dat betekent niet dat zorgvuldigheid en behoorlijk bestuur daaraan ondergeschikt moeten worden. Langzamerhand wordt duidelijk dat de invoering van een nieuw afval scheidings- en ophaal regime ondoordacht en zonder adequate informatie is ingevoerd.

Op veel plaatsen is er domweg de ruimte bij het gemiddelde huis niet om opslag te faciliteren. Ook is geen rekening gehouden met de mobiliteit van ouderen en of gehandicapten. (suggesties als “vraagt u uw buren of kennissen maar om hulp” acht BB beneden elk peil)

Behoorlijk Bestuur maakt zich grote zorgen om de maatschappelijke ontwrichting die het gevolg is van een klaarblijkelijk ondoordacht en niet goed voorbereid bestuurlijk besluit. De raad is meegenomen in voornemens en een pilot in twee wijken van Den Helder. Voorts is de noodzaak van het beperken van restafval louter in een financieel perspectief gezet namelijk het beperken van verbrandingsheffing bij de HVC. Inmiddels is duidelijk dat er ook andere opties zijn om het scheidingsprobleem op te lossen die minder belastend zijn voor de burger.

Als klap op de vuurpijl is nu het volgende te lezen in een veel te laat gedistribueerde informatiebrief (7 februari 2017) die in Nieuw Den Helder wordt verspreid.

“Gemeente en HVC willen u het afval scheiden zo gemakkelijk mogelijk maken en daarom is gekozen voor deze verandering in het inzamelschema.

Van zak naar bak: Begin 2018 krijgen inwoners van Julianadorp een aparte rolemmer voor plastic, blik en lege pakken van sap en zuivel. Het restafval moet dan worden weggebracht naar een centraal gelegen ondergrondse verzamelcontainer in hun buurt. Dit nieuwe inzamelsysteem wordt over enkele jaren daarna gefaseerd in heel Den Helder ingevoerd. De huidige wijziging is alvast een aanloop naar deze nieuwe manier van inzamelen.”

Afgezien van het feit dat ‘gemakkelijk” en het inzamelschema niets met elkaar te maken lijken te hebben betekent dit dat in Nieuw Den Helder het inzamelregime (o.a. 1 maal per 4 weken restafval en plastic etc in fragiele zakken) ingaat per 27 februari maar de faciliteiten pas jaren daarna worden uitgerold. Behoorlijk Bestuur wil graag inzicht krijgen in de zorgvuldigheid waarmee dit besluit tot stand is gekomen.

Daarom de volgende vragen in aanvulling op de vragen van het CDA ter zake.

  1. Zijn de twee ‘pilot’s’ in Den Helder betreffende het afvalscheidingregime afgerond?
  2. Zijn er evaluatiegegevens beschikbaar van de twee ‘pilots’
  3. Kunnen die gegevens/rapporten beschikbaar worden gesteld aan de Raad.
  4. Zijn de resultaten van de pilots onderdeel geweest van de besluitvorming omtrent het invoeren van het inzamelsysteem per 27 februari 2017.
  5. Is het college op de hoogte van de systematiek scheiden na inzamelen zoals ook in Amsterdam wordt toegepast.
  6. Bent u bereid het systeem scheiding na inzamelen serieus als optie te overwegen en de raad de afweging omtrent kosten te laten maken.

Mede in afwachting van de antwoorden op vragen van het CDA.

Namens fractie Behoorlijk Bestuur

Michiel Wouters

Voor download klik op de link:
Schriftelijke vragen BB over afval verzameling

bron DHA

Screenshot_2017-02-13-12-52-57 Screenshot_2017-02-13-12-53-05 Screenshot_2017-02-13-12-53-13 Screenshot_2017-02-13-12-53-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER