2017 juli 13 Gemeenteraad Den Helder 10 juli 2017 Verplaatsing Coffeeshops

Gemeenteraad Den Helder 10 juli 2017 Verplaatsing Coffeeshops

Gemeenteraad Den Helder 10 juli 2017 Verplaatsing Coffeeshops

Debat dit na aanleiding van het leefbaarheids onderzoek (op verzoek van Behoorlijk Bestuur) hierin kwam oa naar voren dat het wenselijk is de 3 Coffeeshops in de Koningstraat te verplaatsen

Nabeschouwing Behoorlijk Bestuur

Raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Naast de benoeming van twee nieuwe leden van de rekenkamercommissie en kredieten voor de renovatie van een tweetal scholen in Den helder stond maandag jl een motie over de verplaatsing van de coffeeshops op de agenda.

Er is besloten om de Koningstraat op te knappen en om te vormen tot woonstraat. Dit is het gevolg van een leefbaarheidsonderzoek waaruit bleek dat de concentratie van drie coffeeshops in combinatie met veel (nacht) horecagelegenheden voor veel overlast zorgt ook in de buurt.

Inmiddels heeft een beperkt aantal horecaondernemers besloten naar Willemsoord te verhuizen. De coffeeshophouders is gevraagd waar zij vrijwillig naar toe zouden willen verhuizen. Volgens de wethouder hebben zij alle drie aangegeven in de binnenstad te willen blijven. De beoogde locaties zijn; het pand van de Helderse Courant, een pand in het midden van de Beatrixstraat en een pand aan de Binnen haven. Uiteraard is een coffeeshop toch iets anders dan een gewone winkel. Niet voor niets is besloten dat zij moeten verdwijnen uit de Koningstraat als dat een woonstraat wordt.

Met name de ondernemers in de Beatrixstraat maar met hen de hele Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad hebben aangegeven geen coffeeshop in de Beatrixstraat  te willen omdat dit nu met veel geld is gerenoveerd tot een centrum kwaliteitswinkelstraat met woningen. Omdat dit niet hetzelfde is wat de wethouder heeft gemeld, die heeft namelijk aangegeven dat sommige ondernemers het geen probleem vinden wil een meerderheid van de gemeenteraad eerst eens vaststellen of er draagvlak voor een coffeeshop in de Beatrixstraat is bij de omwonenden. De wethouder vond dat dat al goed uitgezocht was en wilde verder.

Na veel druk van onder andere Behoorlijk Bestuur en een schorsing voor het college is toegezegd dat er niets onomkeerbaars gebeurt tot duidelijk is dat er draagvlak is en dat in de eerste commissievergadering na het reces is besproken.

Dit was niet de eerste keer dat het college en de wethouder onwillig is de wil van de raad uit te voeren. In het duale systeem kan dat niet te vaak gebeuren. Wij vinden dat de positie van het college dan onhoudbaar wordt.

Voor de politiek geïnteresseerde inwoner is het aan te bevelen het debat in onze You Tube nog eens te bekijken.

Michiel Wouters

Onze fractie voorzitter spreekt op 0:19 min, 0:30 min, 0:40 min en op 52:00 min.

Lees eerder artikel klik op onderstaande link:

Behoorlijk Bestuur verzoekt om leefbaarheidsonderzoek Koningstraat e.o

Klik op de links voor Download:
Raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Rapportage-Koningstraat

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER