2017 juli 27 Blog: Linieweg, het COA en het College van B&W

Blog: Linieweg, het COA en het College van B&W

Blog: Linieweg, het COA en het College van B&W

Nu het college ( 27/7) in aanvulling op het (bedenkelijke) standpunt van de burgemeester heeft aangegeven de koop van een huis aan de linieweg door bewoners af te keuren is het eens tijd om te analyseren wat hier aan de hand is. Dan zal ook blijken wie hier nu fout zit.

Het COA is een uitvoeringsorgaan dat direct wordt aangestuurd door de Staatssecretaris (demissionair Dijkhof). De democratische controle is derhalve door de Tweede Kamer getrapt via de staatssecretaris. Deze uitvoeringsorganisatie heeft in tijden van grote toestroom van asielzoekers met een bijna onbeperkt budget grote vrijheid van handelen gekregen om de problemen snel op te lossen. Zoals we hebben gemerkt heeft dat in diverse plaatsen tot ingrijpende commotie geleid omdat democratische besluitvorming nogal eens werd overgeslagen. Het was echter wel te begrijpen dat er snel en doortastend gehandeld moest worden. Den Helder heeft zich terecht  en met steun van de gemeenteraad en bewoners zeer coöperatief opgesteld en op hoogtij momenten meer dan 1300 asielzoekers opgevangen. Problemen met de opvang zijn goed behandeld en het draagvlak bij politiek en bewoners voor de gang van zaken was groot.

Nu de toestroom van asielzoekers is opgedroogd moet het COA de opvanglocaties weer afbouwen in groeien naar een routine situatie met opvang van een kleiner aantal asielzoekers. Ergens heeft het COA in dat proces besloten om minderjarige asielzoekers kleinschalig in woonwijken te gaan onderbrengen. Dat zou goed zijn voor inburgering en ontwikkeling van de kinderen. Dit besluit is niet of nauwelijks democratisch getoetst maar heeft voor woonwijken wel ingrijpende gevolgen. Overigens heeft het COA nog steeds een zeer ruim budget waarvan ook de controle op uitgaven wat vraagtekens oproept.

Daarmee kan je inderdaad zomaar villa’s kopen. De vorm die het COA heeft gekozen is om 16 puberende minderjarige asielzoekers weliswaar met begeleiding midden in een villawijk te plaatsen met voornamelijk 65 plussers. Reden is naast inburgering en ontwikkeling onder andere afstand tot de stad, tot de school en tot het reguliere AZC. Alhoewel daar in dit soort gevallen geen enkele reden voor is heeft het COA ook hier blijkbaar gekozen voor de directe mode met passeren van de democratische besluitvorming.

Burgemeester en college zijn benaderd met het verzoek of zij aan de gang van zaken medewerking wilden verlenen en wijzigingen van bestemmingsplan/ bouwvergunningen etc zouden goedkeuren. Die hebben toegezegd daar aan mee te werken zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken. Dat dit zo is kan worden opgemaakt uit het feit dat de aankondiging met betrekking tot de wijziging bestemmingsplan voor Linieweg 15 in de zondagskrant stond in de zelfde week dat bewoners een brief hebben ontvangen met de aankondiging van de voorgenomen koop en een voorlichtingsavond. Het was dus alom bekend binnen de gemeentelijke organisatie.

De bewoners van de linieweg hebben snel gehandeld en zowel COA als burgemeester en college waren onaangenaam verrast dat de beoogde villa was verkocht voor het plan kon worden uitgevoerd. Dat er met de bewoners nog over had kunnen worden gesproken is klinkklare onzin en wordt ondergraven door de aanvraag bestemmingswijziging en de handelswijze in de Jacob van Heemskerkstraat waar het gewoon wordt doorgedrukt.

Emotionele reacties als “zij kunnen het wel omdat ze het geld hebben” en oproepen om ’s nacht in de liniewijk te gaan rondlopen zijn weinig rationeel, soms aan de rand van strafbaarheid en verbloemen inschattingsfouten van de bestuurders. Nee in feite hebben de bewoners van de Linieweg dezelfde “overvaltechniek” gebruikt als het COA met B&W van plan waren.

Concluderend is er sprake van een discutabel besluit van het COA maar ook had het college van B&W moeten begrijpen dat alhoewel zij een bevoegdheid hebben in sommige gevallen een toetsing vooraf via de gemeenteraad noodzakelijk is. De verontwaardiging van burgemeester en college over het handelen van de bewoners van de Linieweg is dus nogal  “besmeerd met boter op het hoofd”.

Wat burgemeester en college zich wel moeten realiseren dat met hun opstelling en hun reacties het draagvlak van bewoners ten aanzien van de opvang van asielzoekers in het algemeen tenminste een deuk heeft opgelopen. In dat licht kan de nogal blindelingse medewerking aan het COA besluit in de toekomst nog wel eens een slechte bijwerking krijgen.  Slecht besluit dus en het zou u sieren als u over de Jacob van Heemskerckstraat nog eens in gesprek ging met het COA.

 

27 juli 2017

 

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER