2017 december 06 Meldpunt achterstallig onderhoud van de openbare ruimte.

Meldpunt achterstallig onderhoud van de openbare ruimte.

Meldpunt achterstallig onderhoud van de openbare ruimte.

E mail adres:  meldpuntachterstalligonderhoud@gmail.com

Het college gesteund door de coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en Stadspartij zullen naar verwachting binnenkort goedkeuring verlenen aan een verdere verhoging van de subsidie aan schouwburg “de Kampanje” van €300,000,- per jaar. Daarmee komt die jaarlijkse subsidie op €1,9 miljoen per jaar. Behoorlijk Bestuur vindt de €1,6 miljoen per jaar voldoende voor de faciliteit die de schouwburg biedt. De extra subsidie is nodig omdat de kosten van de verhuizing naar Willemsoord veel te rooskleurig zijn ingeschat. Daar is door veel partijen voor gewaarschuwd maar tegen beter weten in zijn alle betrokken partijen door gegaan. Nu het misloopt moet de gemeente bijspringen. Maar het kan ook worden opgelost door rigoureus te snijden in activiteiten en kosten van de Kampanje. Maar nee het college wil samen met de Kampanje eigenlijk ongewijzigd doorgaan.

Gelijkertijd hebben we in de loop van de tijd door dit soort grootschalige en dure projecten het onderhoud van de openbare ruimte enorm laten versloffen. We hebben een achterstand van tussen de €13 en €20 miljoen. Om dat in te lopen hebben we een krakkemikkig plan gemaakt dat 10 jaar loopt.

Omdat iedere burger daar last van heeft vindt Behoorlijk Bestuur dat we eerst achterstallig onderhoud moeten oplossen voor we weer meer subsidie aan de Kampanje gaan geven. Om alle holle kreten voor te zijn willen we de werkelijke onvrede van de burgers met achterstallig onderhoud nu eens op ons niveau in kaart brengen. Daarom openen we een meldpunt dat de burger de mogelijkheid biedt zijn onvrede te beschrijven.

Wij nodigen u uit om al uw ergernissen over het onvoldoende of niet onderhouden van uw woonomgeving te melden. Het gaat dan om onder andere (zeker niet compleet en u moet niet terughoudend zijn):

  • Slecht wegdek (in feite zou een wegdek iedere 20 jaar vernieuwd moeten worden. Een bezuiniging is het om dat jaar op jaar uit te stellen).
  • Slecht onderhoud aan bruggen.
  • Slecht onderhoud aan groenvoorziening. (niet/laat snoeien, niet /laat grasmaaien)
  • Onvoldoende onkruid bestrijding op wegdek en in groenvoorziening.
  • Niet of laat repareren van lantaarns/straatmeubilair etc.
  • Niet of laat repareren van speeltoestellen (ook bijv het weghalen van speeltoestellen omdat er geen onderhoud mee aan kan worden gegeven)
  • Onvoldoende onderhoud aan grachten/sloten en walkanten van grachten en sloten ( later kan worden uitgezocht of onderhoud voor de gemeente is of voor heemraadschap op basis van afspraken)
  • Zwerfvuil , niet opgehaalde afval etc
  • Etc. Etc.

Wij zullen als Behoorlijk Bestuur niet direct in staat zijn er wat aan te doen maar wij kunnen uw informatie wel op gezette tijden meenemen in onze inbreng en op die manier kunnen aan verbetering en andere keuzen in het bestuur van Den Helder  werken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en inbreng.

E mail adres:   meldpuntachterstalligonderhoud@gmail.com

 

In het belang van de burgers in Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIERVoor Nieuws klik HIEROnze speerpunten klik HIER
Wie zijn wij? klik HIER