2018 februari 15 Vraag aan U…. ! Heeft u hier iets van gemerkt?

Vraag aan U…. ! Heeft u hier iets van gemerkt?

Vraag aan U…. ! Heeft u hier iets van gemerkt?

Behoorlijk Bestuur wil weten of grote subsidiebedragen goed besteed worden.
Gelijktijdig proberen we ook een indruk te krijgen of het college de uitvoering van diverse subsidievoorwaarden controleert.

Als voorbeeld: Bij de Nollen hebben we gezien dat de controle op de voorwaarden behoorlijk te wensen over laat. Om daar een begin mee te maken is voor de bibliotheek, die jaarlijks een bedrag van €1,6 miljoen krijgt, door Behoorlijk Bestuur aan het college gevraagd om een opsomming van alle activiteiten te geven die in het kader van de subsidievoorwaarden zijn uitgevoerd.

Een nietszeggende algemene opsomming die u hieronder vindt is het antwoord.

Beantwoording door het college van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende KopGroep Bibliotheken

Vraag 1. Kunt u een opsomming geven van alle activiteiten die door de kopgroepbibliotheken in Den Helder zijn georganiseerd die passen in de beleidsdoelstellingen zoals meegegeven in de subsidie voor 2017.

Ja. Dat betreft de volgende zaken:

 • – De Bibliotheek op School
 • – Het (laten) organiseren van educatieve doelgroep gerichte activiteiten
 • – De organisatie van tussen
 • – en naschoolse activiteiten voor kinderen op de basisschool
 • – Aanbod in het kader van gezondheid, mediawijsheid en erfgoed (eventueel in samenwerking met andere partijen)
 • – Programma Boekstart en een voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)
 • – Aanbod met activiteiten voor kinderen
 • – Uitlenen van boeken
 • – Aanwezigheid in de wijken
 • – Verzorgen van leesstimuleringsprojecten
 • – Taalvaardigheid van inwoners ontwikkelen door middel van onder andere taalhuizen, taalmaatjes, formulierenbrigade en ondersteuning AZC
 • – Digivaardigheid bevorderen door middel van diverse cursussen
 • – Ondersteunen van non formeel maatschappelijke participatie door onder meer leestafels, spreekuren en de bibliotheek aan huis
 • – Verzorgen van ontmoeting en debat door middel van tentoonstellingen, debatten en lezingen – Faciliteren van kleine verenigingen en kleinere instellingen
 • – Een podium bieden voor kleine gezelschappen
 • – Samenwerking met partners in het stadshart en Willemsoord
 • – Het verzorgen en meewerken aan culturele activiteiten
 • – Inspannen om een prettige openbare verblijfplaats te zijn en een toename van het aantal bezoekers te genereren 

Vraag 2. Acht u deze activiteiten voldoende ter verantwoording van de subsidie van €1,6 miljoen aan de kopgroepbibliotheken. Ja. De definitieve vaststelling van de subsidie 2017 vindt plaats nadat de KopGroep Bibliotheken haar jaarstukken over 2017 heeft ingeleverd.

Om een indruk te krijgen is de vraag aan u als inwoner van onze stad of u zich kunt herinneren of één of meer genoemde activiteiten in 2017 in uw omgeving zijn uitgevoerd of georganiseerd. Indien mogelijk zou het mooi zijn als u ook de data er bij kunt zetten. Zo kunnen we een beeld krijgen of er ook daadwerkelijk gebeurt wat is beloofd.
In het vervolg gaan we hetzelfde doen voor andere grote subsidie bedragen.


WIJ
 staan voor UW
belangen 

Daarom willen wij graag uw mening weten.

Worden grote subsidies wel of niet goed besteedt! Wat is uw mening hierover?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Toelichting op uw antwoord kunt u geven via het contactformulier

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER