2018 februari 18 Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen omtrent de parkeergarage Sluisdijk

Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen omtrent de parkeergarage Sluisdijk

Behoorlijk Bestuur stelt schriftelijke vragen omtrent de parkeergarage Sluisdijk

Behoorlijk Bestuur heeft zojuist schriftelijke vragen gesteld over het reilen en zeilen omtrent de parkeergarage Sluisdijk.
Ons bereikte berichten dat het toewijzen van plekken op zn zachts gezegd flink te wensen over laat.

Schriftelijke vragen conform art 36 Reglement van Orde.

Het  raadsvoorstel onder registratie RVO16.0100 is goedgekeurd. De goedkeuring voorzag in een krediet van   € 35000,–  voor de bouw van een overkapping noodtraphuis Sluisdijkgarage.

De volgende vragen betreffen de afhandeling hiervan. U heeft aangegeven dat de werkzaamheden naar verwachting begin 2017 kunnen zullen worden uitgevoerd.

  1. Is het u bekend dat bovengenoemde werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd?
  2. Wat is de reden dat deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en wanneer zullen deze starten?

De omwonenden van de Sluisdijkgarage, welke altijd voor hun huis of in de buurt gratis konden parkeren, krijgen inmiddels geen vergunning voor een parkeerplek voor hun huis, maar moeten gebruik maken van de blauwe parkeerschijf.

De gemeente verhuurt aan omwonenden  eveneens parkeerplekken in de Sluisdijkgarage, tegen een vergoeding van 25 euro per maand.

  1. Klopt het dat er afspraken zijn met nieuwe/toekomstige  bewoners en/of ondernemers van de Beatrixstraat ( tussen ondernemers Flow en Subway) en de nog te bouwen locatie kanonnenpleintje, omtrent gratis parkeren in de Suisdijkstraat?
  2. In geval dit zo is acht u het dan niet redelijk dat alle omwonenden gelijke mogelijkheden worden aangeboden.

Den Helder, 17 februari 2018.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur,
Michiel Wouters

Diverse download iz dit onderwerp klik op de volgende links:

Begrotingswijziging verbouw parkeergarage Sluisdijk in verband met wateroverlast

ontwerp GEO voor overkapping Sluisdijk

Schriftelijke vragen Sluisdijkgarage

Wat is uw mening over bepaalde zaken? Klik hier of op onderstaand plaatje. 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

 

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER