2018 maart 13 Onze Speerpunten

Onze Speerpunten

Onze Speerpunten

Stem op ons!

Behoorlijk Bestuur is één van de oudste lokale politieke partijen met als missie;
‘het opkomen voor de belangen van Den Helder, Huisduinen & Julianadorp‘.

Speerpunten

  • Géén nieuwbouw of verplaatsing van het stadhuis, maar achterstallig onderhoud huidig stadhuis uitvoeren.
  • Inwoners nadrukkelijk betrekken bij beleidsvorming (eventueel i.c.m. een raadgevend/raadplegend referendum)
  • stedelijke ontwikkeling afgestemd op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking en daarbij zorgvuldig met uw belastinggeld omgaan.
  • Een prettige schone en veilige leefomgeving, gestoeld op ware beleving ipv statistieken 
  • Zeggenschap over wijze van afval inzameling (incl. wijze van scheiden).
  • Tegen plaatsing van een Coffeeshop in een woonwijk, dus niet aan de Zuidstraat.
  • Een klantvriendelijke  en service verlenende ambtelijke organisatie waarin de inwoner centraal staat.
  • Invoering sociaal wijkconciërge met een operationeel team achter zich zoals vroeger het snel herstel. Deze sociaal wijkconciërge ontplooit samen met bewoners initiatieven en pakt knelpunten aan om zo bij te kunnen dragen aan een prettige woonomgeving.
  • Verkeer: veilig, fietsvriendelijk en gratis parkeren regulering d.m.v blauwe zones i.c.m verplaats-plicht
  • Inzetten op een betere bereikbaarheid van Den Helder door o.a. een 4 baans autosnelweg en uitbreiding van het spoor.

 

Stem lijst 9
Wat is uw mening over bepaalde zaken? Klik hier of op onderstaand plaatje. 

In het belang van de inwoners van Den Helder.
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een Stem op de stad

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER