2019 januari 29 ’Hoe zit het nou met De Boerderij in De Schooten?’

’Hoe zit het nou met De Boerderij in De Schooten?’

’Hoe zit het nou met De Boerderij in De Schooten?’

Bron NHD© Foto G. Stoekenbroek
Delano Weltevreden

DEN HELDER
Wordt multifunctioneel centrum De Boerderij door de gemeente bevoordeeld ten opzichte van andere buurthuizen?

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur wil dat van burgemeester en wethouders weten. Zij heeft daarover een waslijst aan schriftelijke vragen aan het college gesteld.

,,In 2010 is er een aanbouw gerealiseerd aan MFC De Boerderij’’, vertelt Hamerslag. ,,Ik heb begrepen dat de gemeente daar 30.000 euro per jaar aan hypotheekkosten voor betaalt. Maar het rare is dat de gemeente zaalhuur moet betalen voor bijvoorbeeld het spreekuur van de wijkconciërge. Je zou verwachten dat de gemeente ruimten mag gebruiken omdat de hypotheek al wordt betaald. Maar van enig vruchtgebruik is geen sprake. De gemeente krijgt een factuur van het multifunctioneel centrum wanneer daar een ruimte wordt gebruikt. Dat lijkt mij geen slimme deal. Ik heb het college gevraagd mij te vertellen hoe het precies zit en om de constructie te veranderen als de informatie klopt. Want als de gemeente medeverantwoordelijk is voor de hypotheek, bevindt De Boerderij zich in een bevoorrechte positie ten opzichte van andere buurthuizen. Die moeten de kosten van huur en verbouwing zelf ophoesten. Ik probeer er al twee jaar achter te komen hoe het zit en krijg steeds vage antwoorden van ambtenaren. Daarom vraag ik het nu aan het college.’’

lees hieronder onze schriftelijke vragen

Den Helder, 24 januari 2019

Schriftelijke Vragen Behoorlijk Bestuur iz Financiering aanbouw Multifunctioneel centrum de Boerderij Den Helder,  conform art 36 Reglement van Orde.

Financiering aanbouw Multifunctioneel centrum de Boerderij Den Helder

 1. Door wie is de aanbouw medio 2010 van het Multifunctioneel centrum de Boerderij gefinancierd?

>Met welke reden is er voor deze vorm van financieren gekozen?

 • Is het u bekend dat de gemeente € 30.000 euro per jaar betaalt voor de hypotheeklasten van deze aanbouw?
 • Is het juist dat de afdeling Stadsbeheer voor deze transactie(s) getekend heeft?

>Zo ja; Bent u met de fractie van Behoorlijk Bestuur eens dat deze kwestie geen zaak voor afdeling wijkbeheer is, aangezien deze afdeling zich met onderhoud van de openbare ruimte dient bezig te houden?
>Graag uw antwoorden motiveren.

 • Is het juist dat dit gefinancierd is uit het budget van het Wijkbeheer?
 • Bestaat er een contract m.b.t. het verstrekken c.q. garantstellen van/voor een hypotheek t.b.v. de aanbouw Multifunctioneel centrum de Boerderij door de gemeente?
  >Zo ja; Is het mogelijk dat de gemeente onder dit contract uit kan komen?
  >zo ja; wordt er i.z. bovengenoemde aanbouw geld overgemaakt naar het buurtcollectief of direct naar de hypotheekverstrekker?
 • Is de aanbouw mogelijk eigendom van de gemeente?
 • Wanneer op vraag 1 als antwoord de gemeente Den Helder is, waarom betaalt deze zelfde gemeente zaalhuur voor bv het wijkspreekuur van de wijkcongiërge?
 • Zijn er afspraken over het gebruik door de gemeente van de ruimten in het wijkcentrum de Boerderij?
 • Doordat er nauwelijks een vrije ruimte beschikbaar is wanneer de wijkconciërge van de Schooten in de ‘Huiskamer” het wijkspreekuur wil houden, de ruimte nu door de Gemeente gereserveerd en gehuurd moet worden en daarvoor facturen naar de gemeente worden gestuurd, waardoor van zelfs maar enig vruchtgebruik geen sprake is. Behoorlijk Bestuur is van mening dat dit geen slimme deal is. 
  >zo ja; wat bent u bereid te doen aan deze constructie?

>Zo niet; graag uw motivatie voor dit gekozen antwoord.

 1. Zijn de stukken van de hypotheekverstrekker ter inzage incl. de tekeningen van de aanbouw?
 2. Kunt u de onderliggende stukken met betrekking tot de aanbouw van het Multifunctioneel centrum de Boerderij aan ons beschikbaar stellen?
 3. Bent u het met de fractie van Behoorlijk Bestuur eens, dat mocht blijken dat de gemeente Den Helder daadwerkelijk financieel medeverantwoordelijk is voor de hypotheek van de aanbouw Multifunctioneel centrum de Boerderij, dit wijkhuis zich daarmee in een bevoorrechte positie bevindt t.o.v. andere buurthuizen?  Andere buurthuizen moeten immers ook zelf de kosten van huur en verbouwing zelf ophoesten.
  >Graag zien wij ook hier u antwoorden gemotiveerd en onderbouwd.

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur

S. Hamerslag

In het belang van de inwoners
van Den Helder.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is balk_blauw-1024x128-2.jpg

Voor Nieuws klik HIER
Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is balk_blauw-1024x128-2.jpg