2019 september 12 Behoorlijk Bestuur wenst beter antwoord op schriftelijke vragen

Behoorlijk Bestuur wenst beter antwoord op schriftelijke vragen

Behoorlijk Bestuur wenst beter antwoord op schriftelijke vragen

De fractie van Behoorlijk Bestuur wil beter antwoord op vragen. Het college van Den Helder stuurt ze regelmatig met een kluitje in het riet, meent raadslid Sylvia Hamerslag. Bijvoorbeeld op vragen over ‘t Wijkhuis kwam niet echt een duidelijk antwoord. Reden voor de Helderse fractie om nadere vragen te stellen.

lees hier onze vragen:Schriftelijke vragen BB aanbouw MFC de Boerderij def en de vervolgvragen Schriftelijke vragen BB over beantwoording vragen mbt MFC Wijkhuis en Boerderij en DHS beveiliging

BB wilde bijvoorbeeld weten waarom de subsidie voor ‘t Wijkhuis op de rekening van Helder Vastgoed wordt gestort. Ook wil ze uitleg waarom de afspraken (doelstellingen) die de stichting MFC Nieuw Den Helder (‘t Wijkhuis, red.) heeft gemaakt met de uitkerende instantie, de gemeente, gecheckt wordt door Helder Vastgoed. “Wij missen hier de check door de gemeente totaal, gezien het feit dat het hier over gemeenschapsgeld gaat, waarvoor Helder Vastgoed b.v. niet verantwoordelijk is.”

Op de vraag naar de afspraken die de basis vormen voor de subsidieverstrekking en of die nog worden nageleefd kwam niet echt een antwoord. Dus wil BB hier alsnog duidelijkheid over. “Dit mede gezien het feit dat vanuit de omgeving van het MFC nog steeds geluiden komen van openbare dronkenschap en wangedrag door bestuursleden van het door gemeenschapsgeld gesubsidieerde Wijkhuis”, aldus Hamerslag. “Dat wij met meer vragen naar het bestuur van het MFC worden verwezen is niet logisch. De subsidieverstrekker dient onze vragen te beantwoorden, aangezien die verantwoordelijk is voor de verstrekte subsidie.”

In het belang van de inwoners van Den Helder

Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER