2024 april 19 Blaffend Protest in bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit losloop-, verbods- en aanlijngebieden voor honden 2024 Bezwaar Blaffend Protest tegen Besluit College Uitlaatbeleid Honden Den Helder april 2024

Bezwaar Blaffend Protest tegen Besluit College Uitlaatbeleid Honden Den Helder april 2024