2016 juni 11 Motie BB ea betreffende energiebezuinigingspakket voor minima

Motie BB ea betreffende energiebezuinigingspakket voor minima

Motie BB ea betreffende energiebezuinigingspakket voor minima

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende energiebezuinigingspakket voor minima

Overwegende dat:
– al eerder in de werkgroep Duurzaam Den Helder aangegeven is dat, naast alle noodzaak om te werken aan het klimaat en de daarmee gepaard gaande maatregelen, er sociaal maatschappelijke aspecten zijn die er voor zorgen dat mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen of zelfs minder, de milieurace financieel niet kunnen bijbenen;
– verbeteringen voor het milieu gepaard gaan met behoorlijke prijsverhogingen en/of extra belastingen;
-etc lees verder in download

Voor download klik op link:

Motie D66 en andere fracties betr. energiebesparingspakket minima