2018 oktober 07 NHD: Pleidooi voor sociaal wijkconciërge in Den Helder

NHD: Pleidooi voor sociaal wijkconciërge in Den Helder

NHD: Pleidooi voor sociaal wijkconciërge in Den Helder

Behoorlijk Bestuur wil de wijkconciërges terug in de wijken. Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag vindt dat een ’kerstboom’ van wijkgericht werken is opgetuigd zonder dat er goed contact is met de mensen in de wijken.

,,De dure schil van wijkmanagers werkt veelal vertragend met betrekking tot burgerinitiatieven. Bovendien zijn de wijkmanagers niet of nauwelijks zichtbaar aanwezig in de wijk. Er was een wijkmanager aangesteld die door het stadhuis liep en niet precies wist wat hij moest doen. Uiteindelijk is hij dingen gaan doen die de wijkconciërge al deed. Dat betekent dat de functie van wijkmanager een verzonnen functie was die nog ingevuld moest worden.’’

Hamerslag is ook voorzitter van wijkplatform Stad binnen de Linie en weet hoe de hazen lopen. ,,Er zijn nu al vier wijkconciërges. Het plan was om twee sociaal wijkconciërges aan te stellen en twee technisch wijkconciërges. Maar drie van de vier weigerden om sociaal conciërge te worden. Het plan is toen niet doorgegaan.’’

Spreekuur
Zij legt uit dat een technisch wijkconciërge er op toeziet alles op technisch vlak in orde is. ,,Sociaal wijkconciërges schuiven aan bij bewonersbijeenkomsten, houden spreekuur in de wijk en ondersteunen initiatieven die in de wijk worden genomen. Zij horen de spin in het web te zijn en moeten dat wat in de wijk speelt vertalen naar de ambtenaren in het stadhuis. Er zijn nu conciërges die niet weten wat er speelt, laat staan dat zij doorhebben dat elke wijk een eigen karakter heeft. We hebben geen mensen nodig die je op de vingers tikken omdat je niet de juiste procedure hebt gevolgd om iets gedaan te krijgen. Als bewoners een initiatief hebben, moet de sociaal wijkconciërge er voor zorgen dat wordt opgepakt en wordt vertaald naar het ambtelijk apparaat.’’

BB heeft de kwestie aangekaart in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van Den Helder. De fractie wil weten of het college denkt dat de Helderse burgers baat hebben bij de huidige constructie. Bij een onderzoek in 2013 bleek dat bewoners in met name Nieuw Den Helder en Stad binnen de Linie slecht te spreken waren over hun ervaringen met de gemeente. BB wil weten of het college bereid is zo’n onderzoek te herhalen.

bron: NHD

lees onze schriftelijke vragen via volgende link:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/09/29/behoorlijk-bestuur-stelt-schriftelijke-vragen-omtrent-het-wijkgericht-werken/

In het belang van de inwoners van Den Helder.

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER