2020 maart 24 Tijdens Corona meer Mandaat voor B&W> dit vind BB ervan

Tijdens Corona meer Mandaat voor B&W> dit vind BB ervan

Tijdens Corona meer Mandaat voor B&W> dit vind BB ervan

Reactie van onze Fractievoorzitter op de vraag om tijdens CORONA meer mandaat bij het college neer te leggen 

Iemand die geen stap terug wil doen in het proces van gemeentelijke besluitvorming, is fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur. “Als oppositiepartij is het al lastiger om je geluid te laten horen, laat staan dat er iets mee gedaan wordt. Facetime of een videoconference kan best op een bepaalde manier worden ingekleed, al lijkt dat wel weer op achterkamertjespolitiek want het is dan niet openbaar.” De totstandkoming van gemeentelijk beleid ligt stil; B&W zal in noodgevallen beslissen en op een later moment verantwoording aan de raad afleggen. “Wij zijn daar geen voorstander van. Ik zie liever dat ze als een soort van zakenkabinet op de toko passen. Ik hoop wel dat bij nieuwe ontwikkelingen de fractievoorzitters aan de voorkant worden geïnformeerd en niet als het al besloten is. Verantwoording achteraf? Welke verantwoording? De coalitiepartijen sluiten de rijen wel”, aldus Hamerslag, die de gang van gemeentelijke zaken niet acceptabel vindt. Ook niet voor een maand.

“B&W kan niet buiten het mandaat om dingen beslissen. Wat bij de raad hoort, hoort bij de raad. Dat beslissingsrecht ga ik niet zomaar afstaan. Mijn rol als volksvertegenwoordiger neem ik serieus en ik hoop dat B&W dat ook doet.” Contact tussen burgemeester Nobel en Behoorlijk Bestuur heeft al plaatsgevonden. “Telefonisch. Naar aanleiding van onze vragen over veiligheid. Fijn om van gedachte te kunnen wisselen. Verder is ook binnen de partij goed overleg, via apps of de mail. Tot slot willen wij gewoon over alles waarvan het beslissingsrecht bij de raad ligt, geïnformeerd blijven worden.”

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

 

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER