2020 maart 27 Gemeenteraad Den Helder gaat mogelijk digitaal vergaderen

Gemeenteraad Den Helder gaat mogelijk digitaal vergaderen

Gemeenteraad Den Helder gaat mogelijk digitaal vergaderen

Vandaag NHD
Delano Weltevreden

Fysieke vergaderingen van de Helderse gemeenteraad worden tot 11 mei geschrapt vanwege de coronacrisis. De raad gaat mogelijk digitaal vergaderen.

Naar die mogelijkheid wordt nu onderzoek gedaan, hebben raadsgriffier Menno Huisman en raadsvoorzitter burgemeester Jeroen Nobel de gemeenteraad gemeld.

Digitaal vergaderen is nodig, omdat het vanwege de coronacrisis niet raadzaam is om met z’n allen fysiek bij elkaar te komen. Een voorwaarde voor digitaal vergaderen is wel dat de bijeenkomst openbaar is, dus door iedereen gevolgd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld via YouTube.

Stemmen mag nog niet digitaal. De wet schrijft voor dat in een fysieke vergadering gestemd moet worden. Het kabinet in Den Haag denkt na over een wetswijziging waardoor digitaal stemmen mogelijk wordt.

Burgemeester Nobel en griffier Huisman gaan de fracties een lijst voorleggen van onderwerpen die als hamerstuk kunnen worden beschouwd.

Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur heeft er moeite mee dat het initiatiefvoorstel van de oppositie over het stadhuis op de lijst staat van onderwerpen, die geen haast hebben en op een later tijdstip behandeld kunnen worden. De oppositiepartijen stellen dat het stadhuisplan in strijd is met het bestemmingsplan Willemsoord 2012. Volgens het college is daar geen sprake van. Daarom is een pas op de plaats wat het college betreft niet nodig. Hamerslag: ,,Het initiatiefvoorstel zou afgelopen maandag worden behandeld en is nu tot nader order uitgesteld. Ik denk dat deze crisis het college en de coalitie goed uitkomt, omdat zij kunnen doorgaan met hun plannen op Willemsoord. Zodat het plan straks onomkeerbaar is.’’

Haar collega Nancy List van Gemeentebelangen is daar niet bang voor: ,,Ik geloof niet dat de coalitie de plannen nu gaat doordrukken.

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER