2020 augustus 30 Mail aan iedereen die via ons WMOmeldpunt een klacht gemeld heeft

Mail aan iedereen die via ons WMOmeldpunt een klacht gemeld heeft

Mail aan iedereen die via ons WMOmeldpunt een klacht gemeld heeft

Helaas heeft wethouder Biersteker haar eerdere toezegging om met de meldingen (20 A4 Tjes vol)die wij binnen hebben gekregen iets te doen ingetrokken, zij ‘verschuilt’ zich hierbij achter de AVG wet (de privacywet die vorig jaar mei in is gegaan).
De wethouder heeft zelfs niet de moeite genomen om ons persoonlijk hierover op de hoogte te stellen, maar koos ervoor om via de krant met ons te corresponderen.
Onderaan dit bericht vindt u de tekst van het krantenartikel, waarin de wethouder feitelijk de problemen wegwuift.

Wij overwegen om met een lijst van klachten en namen naar buiten komen.

Dit uiteraard alleen met toestemming van u.
Ook willen wij de klachten uit naam van u als melder doorzetten naar de uitvoerende instantie(s).
Wilt u hier gebruik van maken hebben wij ook hiervoor uw toestemming nodig.
 

Verder gaan wij de wethouder wijzen op het volgende: 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens staat de AVG nadrukkelijk toe, om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken  

Derdenverstrekking / verweking mag met toestemming van betrokkene.

Door u in te vullen en aan ons terug te sturen (mits u toestemming geeft zo niet hoeft u niets te doen):

Ondergetekende;
naam:
adres: 
Telefoonnummer (optie):
Geeft Behoorlijk Bestuur hiermee toestemming om zijn/haar klacht aan de gemeente Den Helder te verstrekken en aan de gemeente Den Helder om zijn/haar gegevens te verwerken.

Geef alstublieft tevens aan of u wel of juist niet akkoord gaat dat uw naam in de krant komt te staan of zelfs toestemming dat een journalist met u contact opneemt om uw het verhaal van uw kant aan te horen, geef dan aub uw telefoonnummer aan ons door.

Wij van Behoorlijk Bestuur betreuren het dat de wethouder haar afspraak uw individuele zaak op te pakken niet nakomt.

Dat neemt niet weg dat wij zo langzaamaan helder hebben waar de problemen structureel liggen, hiermee gaan wij uiteraard mee aan de slag.

Met hartelijke Sylvia Hamerslag

Fractievoorzitter Behoorlijk Bestuur
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

 

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791
Na inspreken of Whats-appen wordt u z.s.m teruggebeld
Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER