2021 januari 10 Schriftelijke vragen over grondwater overlast

Schriftelijke vragen over grondwater overlast

Schriftelijke vragen over grondwater overlast

✅Zojuist heeft onze fractie vragen gesteld over de grondwater overlast

Den Helder 10 januari 2021

Schriftelijke vragen Behoorlijk Bestuur omtrent berichtgeving hoge grondwaterstand conform art. 36 Reglement van Orde.

Met ergernis lazen wij in de zaterdag editie van 9 januari jl. in het Noord Holland dagblad een artikel met de kop ‘Schimmel, poreuze muren en verrotte vloeren/ Bewoners Ooievaarstraat hunkeren naar drainage’. Ergernis omdat dit wederom een beeld schetste hoe de dienstverlening van onze organisatie om in water termen te spreken ver beneden alle peil is gezakt.
In dit artikel wordt gesteld dat de hoge grondwaterstand in Vogelwijk af werd gedaan als zijnde ‘een probleem van de bewoners’. De bevindingen in het ‘Eindrapportage Grond- en hemelwatermonitor 2020’ uitgevoerd en opgesteld door D66 collega raadslid dhr. Klut, geven echter klip en klaar een duidelijke oorzaak aan welke niet bij boven bewoners ligt.
Met name de wijk Stad Binnen de Linie zucht en zwicht reeds jaren onder het niet adequaat handelen door de
gemeente de waterstand onder controle te krijgen. Behoorlijk Bestuur voor den Helder & Julianadorp weet van gevallen in nagenoeg alle 9 buurten gelegen in deze wijk.
Voortkomend uit het kranten artikel hebben wij de volgende vragen aan het college:

➡️Bent u als college betreffende grond en hemelwater overlast op de hoogte van het aantal meldingen/klachten die bij uw organisatie binnen zijn gekomen?

➡️Hoeveel meldingen zijn er de afgelopen 4 jaar per wijk en buurt bij uw organisatie binnen gekomen?

➡️Wij weten inmiddels dat ook in andere wijken zoals de Schooten bewoners kampen met grondwater overlast. Kan u ons een overzicht geven over wat m.b.t. deze meldingen/klachten de vervolgstappen zijn geweest?

➡️Hoe en wanneer gaat u de hoge grondwaterstand binnen onze gemeente aanpakken en oplossen?

➡️Kan u ons een overzicht geven waarin duidelijk staat weergegeven welke buurt/wijk wanneer en hoe u denkt dit probleem te verhelpen dan wel te voorkomen?

➡️Bent u bereid om de gemeentelijke/belasting/heffingskosten voor o.a inwoners in de wijk Stad binnen de Linie zolang zij overlast ervaren van hoge grondwaterstand naar beneden bij te stellen of kwijt te schelden?

➡️Bent u voornemens om inwoners binnen onze gemeentegrenzen financieel te compenseren wanneer zij kosten maken voortkomend uit een te hoge grondwaterstand?
>Zo ja hoe?

>Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp

Sylvia Hamerslag

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootse partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER