2021 maart 23 Behoorlijk Bestuur is tegen betutteling, dus minder regels ipv meer

Behoorlijk Bestuur is tegen betutteling, dus minder regels ipv meer

Behoorlijk Bestuur is tegen betutteling, dus minder regels ipv meer

Zojuist in het nhd⤵️
De regels in de APV worden voorlopig niet gewijzigd. Er komt dus nog geen jacht op jasjes die sterk lijken op die van verboden motorclubs
© Archieffoto Peter van Aalst
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
De gemeenteraad buigt zich op 6 april niet over de voorstellen voor een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening. Een meerderheid van de commissie Bestuur en Middelen vindt dat er dit najaar goed over moet worden gepraat.
Alleen VVD en ChristenUnie vinden dat de raad er op 6 april wél over moet praten. VVD vindt zelfs dat de wijzigingen zonder verdere discussie kunnen worden goedgekeurd.
Pieter Blank van PvdA is verbaasd over de voorgestelde wijzigingen. ,,De raad wilde minder regels en meer vrijheid voor de burgers. Nauwelijks een jaar na die discussie worden weer wijzigingen voorgesteld. Er komen regels bij of regels worden aangescherpt. Juist nu onze inwoners door corona een inperking van hun vrijheid ervaren, gaan wij discussiëren over een verdere inperking. Het college zegt dat het om redactionele wijzigingen gaat, maar het zijn regels die wel degelijk een sociale impact hebben. We moeten na corona een breder debat voeren over vrijheid en de inperking daarvan.’’
 
Outlaw motor gangs
Diverse fracties maken zich zorgen over het voorstel om kleding en kernmerken te verbieden die sterke gelijkenis vertonen met de zogenoemde outlaw motor gangs, motorclubs die zich met allerlei strafbare activiteiten bezighouden.
Dolf Salverda (Stadspartij) vindt dat het college daarmee onder meer in strijd met bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting wil handelen. Burgemeester Jan de Boer, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, denkt dat het wettelijk goed zit met de wijzigingen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft voorgesteld.
Eli Saliha (Beter voor Den Helder) denkt dat de gemeente zich met ’sterke gelijkenis vertonen’ op glad ijs begeeft. ,,Dat is een vaag begrip. Elke handhaver kan daar een eigen interpretatie aan geven.’’ Maar volgens de burgemeester is het normaal dat handhavers optreden op basis van hun inschatting van een situatie.
Sjoerd Oudijk (Behoorlijk Bestuur) vindt het ’burgertje pesten’ als de gemeente wil bepalen welke kleding burgers mogen dragen: ,,Totale waanzin.’’
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER