2021 april 02 Extra raadsvergadering Werkgelegenheid Willemsoord

Extra raadsvergadering Werkgelegenheid Willemsoord

Extra raadsvergadering Werkgelegenheid Willemsoord

✅Op initiatief van Behoorlijk Bestuur hebben alle oppositie partijen muv Gemeente Belangen een verzoek om een extra vergadering ingediend.

Onderwerpen van de vergadering zijn.
1. Verlies werkgelegenheid.
Aanleiding is het interview met de directie van Damen Shipyards en enige andere publicaties, o.a.
over het onderhoud van zeilschepen en jachten, zoals de Eendracht, dat niet plaatsvindt in
Den Helder, en de brief van de heer Schaap inzake de bruine vloot.
2. Gebrek aan ondersteuning bij verlies werkgelegenheid
Vanaf het moment dat burgemeester Schuiling de toezegging heeft gedaan aan Damen Shipyards dat
hij er voor zou zorgen dat Damen Shipyards (Jelle Loosman) een vast aanspreekpunt op het stadhuis
zou krijgen, is er niets meer van betrokken wethouders (Visser en Keur) vernomen.
3. Actieve en passieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders naar
de raad.

 
✅Daar waar de oppositie het wou hebben over de geuitte zorg en het dreigend verlies van werkgelegenheid op Willemsoord, schoten coalitiepartijen Beter voor Den Helder en Stadspartij volledig uit de bocht door één van de insprekers aan te vallen op de uitvoering van deze werkzaamheden, wat in feite totaal niet aansloot op dat wat op de agenda stond.
 
Zij deden dit bovendien op basis van een persfoto die eerder bij een artikel in de krant werd geplaatst. 
Zonder te onderzoeken of deze foto een juiste weergave gaf en of de organisatie van de inspreker de regels vastgesteld in de vergunning wel of niet deed naleven, gingen deze partijen vol in de aanval.  
✅Vandaag in het NHD werd de coalitie hierover flink op de vingers getikt.

Wat was het een slechte actie van oa Beter voor Den Helder en Stadspartij. 

✅Zeg het voort en deel… Vertel iedereen hoe afgelopen woensdag de coalitie zich gedroeg.

✅Vandaag in het NHD ⤵️

Waarom moest Shipyards Den Helder een kopje kleiner worden gemaakt? | Analyse

De kritiek van BvDH op Damen Shipyards Den Helder is onder meer op deze foto gebaseerd.
© Foto Damen
Delano Weltevreden
DEN HELDER
 
Beter voor Den Helder beschuldigt Damen Shipyards Den Helder (DSDH) van het ’bewust of onbewust’ overtreden van arboregels waardoor de veiligheid van werknemers in gevaar komt. Wat is hier aan eigenlijk aan de hand?
 
Op verzoek van oppositiepartijen D66, PVV, Senioren Actief, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks is de gemeenteraad woensdag in een extra vergadering bijeen geweest. Het onderwerp: de vrees van DSDH dat een stadhuis op Willemsoord werken in dok 2 onmogelijk maakt. Met als gevolg verlies van miljoenen euro’s aan omzet, niet alleen voor de werf maar ook voor onderaannemers.
Eli Saliha voerde het woord namens BvDH. Volgens zijn fractie was de vergadering niet nodig geweest, omdat het college al had verteld dat de vrees van DSDH ongegrond is. Er kan gewoon doorgewerkt worden, ook als het stadhuis daar staat. Als hij het daarbij had gelaten, was er niets aan de hand geweest. Maar zo ging het niet.
Overstijgen
Saliha zegt dat ook zijn fractie zich zorgen maakt om de werkgelegenheid. En dat de zorgen van BvDH die van Damen overstijgen. Hij verwijst naar het werk van Damen aan Clipper Stad Amsterdam. Het schip heeft vanaf het najaar van 2019 zo’n zeven maanden voor groot onderhoud in dok 2 op Willemsoord gelegen.
Raadslid Saliha zegt toen te hebben vastgesteld dat Damen zich op diverse momenten niet heeft gehouden aan de regels omtrent veiligheid, milieu en gezondheid. Bewust of onbewust zijn arboregels overtreden. Zo ontbraken persoonlijke beschermingsmiddelen, werd in de ra’s direct boven elkaar gewerkt en ontbraken aanduidingsborden. Hij zegt te zijn geschrokken van een foto in de krant waarop volgens hem te zien is dat bij hijswerkzaamheden onaanvaardbare veiligheidsrisico’s zijn genomen.

Als er toen een ongeluk was gebeurd, had dat grote gevolgen kunnen hebben voor het imago van DSDH en hadden rederijen hun schepen mogelijk niet meer naar de Helderse werf gestuurd, zegt Saliha. Daarmee zou de werkgelegenheid een klap hebben opgelopen. Directeur Jelle Loosman van DSDH ontkent dat er onveilig is gewerkt.

Aan de bel

Maar stel dat Saliha gelijk heeft. Waarom hebben hij en zijn fractie niet aan de bel getrokken toen hij vorig jaar vaststelde dat werknemers van DSDH zich niet aan de regels hielden? Waarom schrikt hij nu van wat hij ziet op een foto die ruim een jaar geleden ook al in de krant stond, om precies te zijn op 18 februari 2020. Als je je daadwerkelijk zorgen maakt om het imago van DSDH en het mogelijke verlies van werkgelegenheid ten gevolge van een arbeidsongeval, maak je er meteen werk van. Dan stap je naar Loosman en zeg je dat zijn medewerkers verkeerd bezig zijn. Of je stapt naar de wethouder handhaving en zegt dat hij moet ingrijpen. Als je je écht zorgen maakt om de veiligheid van werknemers, om het imago van de Helderse scheepswerf en om de werkgelegenheid, wacht je niet een jaar. Als je daar ruim twaalf maanden overheen laat gaan, kom je absoluut niet geloofwaardig over. Dan riekt het eerder naar rancune.

Het wel of niet naleven van arboregels had ook niets te maken met het onderwerp dat woensdag op de agenda stond. Maar waarom moest het dan ter sprake worden gebracht? Ten eerste om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om ging. De coalitie wil het stadhuis op Willemsoord vestigen en vindt de aanhoudende kritiek op het plan maar irritant. Loosman, een vooraanstaand ondernemer, had het lef om in het openbaar te vertellen waarom het volgens hem een desastreus plan is. En dus moest hij, eveneens in het openbaar, een kopje kleiner worden gemaakt.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER