2021 juni 01 Woordvoering over Cosensus 31 mei 2021

Woordvoering over Cosensus 31 mei 2021

Woordvoering over Cosensus 31 mei 2021

Behoorlijk Bestuur wil met betrekking tot het meerjarenperspectief van Cocensus wel wat kwijt.

Wij hoeven minder bij te dragen als gemeente aan Cocensus. Dit komt door besparingen en een herberekening van de loon en prijsontwikkeling, door Cocensus.  De besparingen kunnen wij toejuichen. Lagere uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen is beter voor onze gemeentekas en daarom beter voor de inwoners van Den Helder.

Het risico van de uitbesteding of van de ICT wordt erkend en het lijkt dat er goede afspraken over zijn gemaakt. m.b.t. beveiliging en privacy.

Bij het bekijken van Accountantsverslag van Astrium lezen we dat er wel iets bijzonders aan de hand is geweest bij Cocensus.

De cijfers die in de jaarrekening kloppen maar de rechtmatigheid van de cijfers niet waardoor de jaarrekening word afgekeurd op het gedeelte van rechtmatigheid.

Eenvoudig gezegd:  Behoorlijk Bestuur vraagt zich af Hoe het kan dat er meer dan 13 miljoen onrechtmatig wordt uitgegeven?

Verbouwingen,  architect, automatisering, meubilair, en auto’s zijn aangekocht zonder de juiste aanbestedingsregels te volgen.

In een brief komt de directeur met een heel aannemelijke verklaring.
Maar hoe kunnen wij de objectiviteit  de onafhankelijkheid en integriteit bepalen ?

Voorzitter het vertrouwen in de medemens in een hoog goed. Maar we moeten ook niet naïef zijn.

De accountant heeft de onrechtmatigheid van de uitgaven van Cocensus geconstateerd.

Wat ook opvallend is, in 2021 en in de toekomst moet het bestuur de rechtmatigheidsoordeel geven. Wat eerder door de accountant werd gedaan.

We kunnen ons afvragen als de controle door het bestuur was gedaan of de onrechtmatigheid van de uitgaven geconstateerd worden. Het lijkt op de slager keurt zijn eigen vlees.

Voorzitter we willen de Wethouder meegeven dat deze taak bij een onafhankelijke accountant blijven zij zijn er immers er op ingesteld en opgeleid.

En de afgevaardigde wethouders in het bestuur in mindere mate of helemaal niet.

Verder is Behoorlijk bestuur een voorstander dat er gekeken wordt naar mogelijkheden van sancties op onrechtmatigheden

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER