2021 juli 09 Video: Woordvoering Motie structureel budget tbv de Seniorenmiddagen

Video: Woordvoering Motie structureel budget tbv de Seniorenmiddagen

Video: Woordvoering Motie structureel budget tbv de Seniorenmiddagen

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 7 juli 2021

Constaterende dat:

  • het toegekende budget aan het bestuur van de Seniorenmiddagen door opgelegde bezuinigingen niet langer haalbaar blijkt voor het voortzetten van de halfjaarlijkse Seniorenmiddagen;
  • de Seniorenmiddagen vele jaren een onverminderde populariteit onder de groep ouderen geniet;
  • dit mogelijk is door een groep vrijwilligers die er veel vrije tijd in steekt om voor deze vaak alleenstaande ouderen onvergetelijke middagen te bezorgen;
  • door verlaging van het jaarlijks toegekende budget het niet langer mogelijk is om de seniorenmiddagen voort te kunnen zetten;
  • het door de Rijk toegekende bedrag voor bestrijding eenzaamheid met name onder ouderen niet volledig is besteed.

Overwegende dat:

  • het wenselijk is om jaarlijks het benodigd budget van totaal 4000 euro, structureel aan het bestuur en vrijwilligers toe te kennen zodat deze middagen ook voor 2022 en komende jaren gegarandeerd blijven.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op om;

  • voor 2022 een bedrag van 4000 euro beschikbaar te stellen waardoor in 2022 de twee Seniorenmiddagen gegarandeerd zijn.
  • te onderzoeken hoe dit bedrag verder structureel opgenomen kan worden in de gemeentelijke begroting en in de raadsvergadering van september 2021 met een voorstel te komen;

 En gaat over tot de orde van de dag

Fractie(s)
 Senioren Actief eo                                           Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

Marinus Vermooten                                                  Sylvia Hamerslag

© Archieffoto George Stoekenbroek

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER