2021 juli 10 Schriftelijke vragen omtrent de uitvoering WMO-TAXI

Schriftelijke vragen omtrent de uitvoering WMO-TAXI

Schriftelijke vragen omtrent de uitvoering WMO-TAXI

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Met betrekking tot de contractuele aanbesteding WMO-taxi zijn we inmiddels 7 maanden verder. Dit gegeven en diverse berichten uit het veld heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den helder & Julianadorp doen besluiten enkele vragen over de uitvoering en controle hierop direct aan u als college te stellen.

 • Bent u bekent met het gegeven dat er met name één vervoerder is die diverse keren personen betaald vervoerd in een personen auto?
 • Dat de WMO-Taxi klant feitelijk in deze situatie niet verzekerd is?
  • Dat hiermee onmogelijk de aangeboden rit volgens de door uw gestelde registratie systeem plaats vind en dus niet controleerbaar is?.
  • Dat de personele bezetting ten tijde van de aanbesteding bij enkele vervoerders aantoonbaar gewijzigd is?
 • Bent u het met ons eens dat;
  • de door u aan de WMO vervoerders gestelde eisenpakket niet alleen ten tijde van de aanbesteding of een verlenging hiervan gecheckt dient te worden?;
  • tussentijdse steekproeven dan wel evaluatie uw kwaliteitsnorm en het product ten goede zal komen?
 • Bent u bereid om ons toe te zeggen dat er een onderzoek, dan wel evaluatie voor het einde van de het zomerreces plaats vind, waarin het volgende onderzocht wordt:
  • Personele bezettingsgraad, aan de hand van bv salarisadministratie.
  • Voertuigen check, daarin meegenomen de ECO norm voor rolstoelvoertuigen, schade en keuringsrapporten.
  • Urennorm check
 • Ben u bereid om de uitkomsten van dit onderzoek dan wel evaluatie in de eerste week na het zomer reces met de raad te delen?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER