2021 augustus 08 Schriftelijke vragen over Brandveiligheid stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen over Brandveiligheid stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen over Brandveiligheid stadhuis Willemsoord

Den Helder, 8 augustus 2021

Geachte College,

Afgelopen dagen stonden er meerdere artikelen in het Noordhollandsdagblad, deze artikelen gingen over de brandveiligheid van het toekomstig stadhuis Willemsoord en werden er enkele vragen gesteld aan brandveiligheidsexperts van de veiligheidsregio en de daaruit volgende adviezen belicht.

De eerst krantenkop was, ’Is het uitbranden van het stadhuis in Den Helder een acceptabel risico?’ Een sprinklerinstallatie zorgt voor minder slachtoffers, maar daarvoor is geen geld’

De tweede krantenkop was‘25 miljoen euro heeft de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het stadhuis op Willemsoord. Maar er is geen geld voor sprinklers. Als er brand uitbreekt moet het stadhuis als verloren worden beschouwd, zegt de brandweer.’

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft de volgende vragen en opmerkingen voor u, hierin nemen wij als aanleiding enkele citaten uit eerder genoemde kranten artikelen.

 1. De deskundige van Zeestad zegt in de krant dat de vluchtveiligheid voldoet aan het Bouwbesluit. Omdat het gebouw maar twee verdiepingen telt, wordt verwacht dat het pand ruimschoots binnen 15 minuten zal zijn ontruimd. Het advies van de brandweer gaat volgens de deskundige uit van ’een toetsingskader dat hoger ligt dan wat wettelijk vereist is’.Daar Zeestad een verlenging is van de gemeente gaat onze fractie ervan uit dat u het eens bent met deze stelling.
  > Bent u zich bewust dat met deze stelling uw eerdere uitingen over veiligheid en werkbaarheid voor uw ambtelijke organisatie hiermee onder druk staat.
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Citaat: De loods ligt op 6,4 meter van het stadhuis. Onder een overkapping aan de Medemblikkerloods is brandbaar materiaal (hout) opgeslagen. De afstand van de opslag naar het stadhuis is 5,5 meter. Omdat in de Medemblikkerloods voornamelijk aan houten schepen wordt gewerkt, gaat de brandweer uit van een fikse vuurlast als het pand in brand staat. De kans is groot dat de brand dan overslaat naar het stadhuis. De brandweer adviseert maatregelen te nemen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door brandwerende beglazing in Gebouw 66 aan te brengen.>Gaat u dit advies overnemen?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
  >Zijn de kosten hierover al in de begroting opgenomen?
 3. Verder lazen wij dat: Volgens Zeestad valt de Medemblikkerloods buiten de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een te hoog risico bestaat op brandoverslag, is dat volgens het ontwikkelbedrijf een aandachtspunt voor de eigenaar van de Medemblikkerloods. Dat is Willemsoord BV. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad zegt dat met Willemsoord contact is over ’alle aanpalende opstallen en werkzaamheden’. ,,De gevel van Gebouw 66 voldoet qua brandveiligheid aan wet- en regelgeving’’, aldus de directeur.>Ook hier gaan bij ons de wenkbrauwen omhoog, houdt dit in dat de werkzaamheden in de Medemblikkerloods  ‘zo maar’ eens zouden moeten ophouden?
  > wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
  >Kunt u ons garanderen dat deze werkzaamheden in de Medemblikkerloods in de toekomst blijven bestaan en kunnen worden uitgevoerd zoals  in de huidige situatie?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
 4. De krant schrijft: “Volgens de brandweer betekent voldoen aan het Bouwbesluit niet dat een veilig en effectief brandweeroptreden gegarandeerd is. Uitgaande van de tekeningen en rapportage stelt de brandweer vast dat er geen extra voorzieningen zijn aangebracht die bijdragen aan een veilige en effectieve brandbestrijding. De brandweer wijst er op dat het uitgangspunt voor de twee gebouwen een afbrandscenario is. Bij brand moet het stadhuis als verloren worden beschouwd.”

“Volgens de brandweer kunnen de risico’s worden beperkt. Als een sprinklerinstallatie wordt geïnstalleerd en er voor totale bewaking ook voor rookmelders wordt gekozen. Deze sprinklerinstallatie zorgt dat aanwezigen het gebouw kunnen ontvluchten en zorgt er ook voor dat de brand wordt beperkt tot één ruimte en dus tot beperking van de schade”.

> Nu blijkt dat u deze adviezen naast zich neerlegt, zijn wij benieuwd wat dit verzekeringstechnisch voor gevolgen heeft, wat is de reactie van de verzekeraar hierop nu u een advies naast u neerlegt?
>Wat is er nu dan wel verzekerd en voor hoeveel?
>Wat zijn de verzekeringskosten en vallen deze onder de financiering van 25 mlj?

De reactie in de krant gegeven door de deskundige van Zeestad zet uw eerdere uitingen en onderbouwingen ter verdediging van dit plan naar onze mening flink onder druk.

 1. Bent u het met ons eens dat u als werkgever er alles aan moet doen om uw werknemers een veilige werkplak te bieden en ook de veiligheid van bezoekers moet garanderen?
  >Hoe gaat u dit gezien de gestelde bevindingen van de Veiligheidsregio aanpakken?

Woordvoerster van de Veiligheidsregio geeft in de krant tevens aan dat het aan Zeestad en de gemeente is om het bovenwettelijke advies over te nemen.

 1. Gaat u dat doen en gaat u een tweede toegang realiseren om de aanrij tijd van de calamiteiten te garanderen en past dit binnen het budget van het stadhuis?

Opmerking: Nu u via de krant aangeeft dit advies naast zich neer te leggen geeft u volgens ons aan hoe u met ons erfgoed omgaat. Uw eerdere uitingen over het behoud van en investeren in dit erfgoed zet u hiermee op een hellend vlak.

 1. Dat juist in dit dossier de informatievoorziening naar de gehele raad en bevolking prioriteit zou moeten te hebben, bent u dit met ons eens?
  Waarom hebt u de gemeenteraad niet geïnformeerd over de bevindingen van de veiligheidsregio en uw standpunt?
  >Waarom heeft u zich niet aan uw informatieplicht gehouden?

Opmerking: Uw college en coalitie hebben met elkaar afgesproken om deze raadsperiode het Stadhuis dossier af te sluiten en dit zonder een fatsoenlijke inspraak procedure gekozen voor huisvesting op Willemsoord

 1. Bent u het inmiddels met ons eens dat de snelheid waarmee u uw plan vorm heeft gegeven ten koste gaat van de zorgvuldigheid?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
 2. Bent u het inmiddels met ons eens dat van iedere ondernemer, individu, organisatie etc die een financieringsaanvraag indient voor bouw en of renovatieplannen, willen zij financiële enige rond krijgen zij daar een uitgewerkt businesscase en pakket van eisen moet kunnen overhandigen?
  > kan u onderbouwen waarom dit volgens u voor uw plan niet hoeft?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
 3. Kunt u onderbouwen dat het politieke besluit wat uw college en coalitie genomen heeft voor u als bestuurder evengoed zou moeten voldoen aan een gedegen uitwerkingsplan en c.q. onderbouwing die klinkt als een klok?
  > Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u ons een overzicht geven van alle (bijkomende)investeringen c.q. kosten rondom het stadhuis op Willemsoord.
 • Sloop pontonbrug en bouw Ankerparkbrug
 • Verplaatsing Pinas
 • Verzekeringskosten
 • Brug voor een tweede ontsluiting
 • Alle verdere verkeersmaatregelen van ontsluiting tot omleidingen, herinrichting, verkeerscirculatie aanpassingen etc?
 1. Hoever staan de onderhandelingen met defensie mbt de ontsluiting via Buitenveld? Die volgens de wethouders in eerste instantie helemaal niet nodig waren. Immers de parkeerruimte op Willemsoord was ruim voldoende claimde zij.
 1. Bent u van plan om met een budgetvoorstel naar de gemeenteraad te komen, wanneer mocht blijken dat u toch besluit de brandveiligheid hoog in het vaandel te hebben en een sprinklerinstallatie te zullen plaatsen?

Zo ja, hoe hoog zal dit bedrag volgens u zijn en wanneer komt u hier mee?
Zo nee, waarom niet?

 1. Bent u bereid mbt de (ver)bouwplannen te snijden in uw ambities?
  Zo ja hoe?
  Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER