2021 augustus 10 MET AUDIO: Reacties door partijen> Op Brandveiligheid Stadhuis Willemoord

MET AUDIO: Reacties door partijen> Op Brandveiligheid Stadhuis Willemoord

MET AUDIO: Reacties door partijen> Op Brandveiligheid Stadhuis Willemoord

De krant stuurde alle politieke partijen de volgende vragen:

Goedemorgen. Vandaag melden we in de krant dat er geen geld is om een sprinklerinstallatie te installeren in het stadhuis op Willemsoord. De brandweer zegt dat het stadhuis als verloren moet worden beschouwd als daar brand uitbreekt.
Mijn vragen:

  • Vindt jouw fractie dat het college dit aan de raad had moeten melden? Waarom wel of niet?
  • Vind je het acceptabel dat het college en Zeestad het afbrandscenario voor lief nemen? Waarom wel of niet
  • Vind je dat de raad extra budget beschikbaar moet stellen voor een sprinklerinstallatie? Waarom wel of niet?

Onze fractievoorzitter reageerde als volgt, voor luisteren klik op de play knop▶️

Vandaag in het NHD ⤵️
De gemeenteraad wil geen extra geld geven voor een sprinklerinstallatie in het stadhuis op Willemsoord. ’De huidige en de oude stadhuisgebouwen hebben ook geen sprinklerinstallatie’, zegt Gemeentebelangen
De Medemblikkerloods staat uiterst rechts op de foto. Links daarvan staat Gebouw 66. Gebouw 72 is uiterst links op de foto te zien.
 
De houten Medemblikkerloods met brandbare opslag vormt bij brand een fors risico voor het daarnaast gelegen stadhuis, zegt de brandweer.
© Foto Red Mouse
Delano Weltevreden
DEN HELDER

Een meerderheid van de gemeenteraad wil geen extra geld beschikbaar stellen voor een sprinklerinstallatie in het stadhuis op Willemsoord. Dat blijkt uit reacties van de meeste fractievoorzitters. Wat coalitiepartijen betreft is zo’n installatie niet nodig. De meeste oppositiepartijen vinden dat het geld binnen het budget van 25 miljoen euro moet worden gevonden.

Zeestad bouwt het stadhuis voor de gemeente in de gebouwen 66 en 72. De omgevingsvergunning is in december vorig jaar aangevraagd. De gemeente heeft de Veiligheidsregio, waar de brandweer onder valt, gevraagd of het ontwerp voldoet aan de brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit. Omdat het ontwerp voldoet aan de wettelijke eisen, is de vergunning verleend.

Dat het bouwplan voldoet aan de wettelijke regels, betekent volgens de brandweer echter niet dat er geen brandveiligheidsrisico’s overblijven. Een vrijblijvend (bovenwettelijk) advies over de risico’s bij brand maakt daarom deel uit van het brandweerrapport.

Om te voorkomen dat de panden bij brand als verloren moeten worden beschouwd adviseren de deskundigen van de Veiligheidsregio onder meer om een sproeisysteem in de panden te installeren. Voor Gebouw 72 wordt ook volledige bewaking (rookmelders in het hele gebouw) geadviseerd.
Maatregelen

Op de vraag of Zeestad maatregelen heeft genomen waardoor de brandweer nu gerustgesteld is, zegt directeur Vreugdenhil: ,,Inmiddels is geconcludeerd dat het ontwerp, met concreet enkele bijstellingen qua rookmelders en brandscheidingen, voldoet aan alle wet- en regelgeving en is de vergunning afgegeven.’’ Voor een sprinklerinstallatie, inclusief waterbuffer, is er geen geld, vertelt Vreugdenhil.

Oppositiepartijen PVV, Behoorlijk Bestuur, Senioren Actief, GroenLinks en D66 vinden dat burgemeester en wethouders de raad hadden moeten melden dat er geen geld is voor een sprinklerinstallatie. En dat het stadhuis zonder extra brandveiligheidsmaatregelen bij brand als verloren moet worden beschouwd.

Coalitiepartner Stadspartij Den Helder is het met de oppositie eens. Fractievoorzitter Harrie van Dongen: ,,Het college zou dit aan de raad moeten melden. De raad moet dan de afweging maken of een en ander acceptabel is of niet.’’

PVV-fractievoorzitter Vincent van den Born (oppositie): ,,Een afbrandscenario voor lief nemen is een heel slechte zaak bij deze panden. Als dit project onverhoopt doorgaat, zullen er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Geld erbij voor sprinklers om de gebouwen te beschermen kan nodig zijn als dit waanzinnige project doorgaat. Dat moet dan eerst besproken worden in de raad. Maar wat ons betreft is dat nu niet de vraag. Dit onzinnige project moet stoppen.’’
Ondoordacht
Zijn collega Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur (oppositie): ,,Dat Zeestad en het college een sprinklerinstallatie niet nodig vinden is opmerkelijk. Dit geeft aan hoe ondoordacht dit hele plan is. Zoiets simpels als een sprinklerinstallatie nemen ze niet mee in het ontwerp. Het college had gezegd dat alles voor die 25 miljoen euro kon. Dan moeten ze dus ergens in het ontwerp snijden om de brandveiligheid te verhogen en niet de bal bij de raad neerleggen.’’
,,In het stadhuis werken ambtenaren en elke dag zijn daar burgers. De Veiligheidsregio zegt dat de ontsluiting niet goed is. Die organisatie kijkt naar de huidige situatie. Die schrijft geen adviesrapport op basis van wensdromen of luchtfietserij dat het allemaal wel goed komt. Zeestad en het college steken hun kop in het zand. Het is een blamage.’’
Van Dongen: ,,Een afbrandscenario klinkt dramatischer dan het in werkelijkheid is natuurlijk. Ik weet niet of het college het afbrandscenario voor lief neemt, dat zou in het debat hierover duidelijk moeten worden. Wat Zeestad hiervan vind is niet zo belangrijk, omdat zij slechts uitvoerend zijn. Of ik vind dat de raad een extra budget beschikbaar moet stellen hangt af van de uitkomsten van het overleg hierover. Het bouwbesluit is leidend.’’

Carla van Driesten, fractievoorzitter van Senioren Actief (oppositie): ,,Het schimmige stadhuisdossier krijgt er een randje bij. Het is met geen pen te beschrijven dat het college en Zeestad het afbrandscenario voor lief nemen. Ons erfgoed moet beschermd worden. Normaal gesproken wordt het advies van de brandweer overgenomen. Denk dan aan de sprinklerinstallatie in de Vomar-garage.’’

Niet nodig
Beter voor Den Helder (coalitie) en Gemeentebelangen (oppositie) zitten op dezelfde lijn. Fractievoorzitter Carlo Assorgia (BvDH): ,,Wanneer is er voor het laatst brand in een stadhuis geweest? Dus nee, het had niet aan de raad gemeld hoeven worden. Wij vinden een sprinklerinstallatie niet nodig.’’
Nancy List (GB): ,,Dat er geen geld is voor een sprinklerinstallatie in het stadhuis op Willemsoord vinden wij een non-discussie. Op de locaties Kerkgracht, Drs. Bijlweg ( voormalig stadhuis) en op de Verkeerstorenweg zijn er geen sprinklersinstallaties. Bij wet is dat ook niet verplicht.’’
,,In de afgelopen achttien jaar zijn er tientallen evenementen met duizenden bezoekers in Gebouw 66 geweest. Zonder brandmelders, zonder sprinklerinstallatie. Niemand die zich druk maakte om het ontbreken van sprinklers of zelfs een brandmeldinstallatie. Schouwburg de Kampanje, ook een monumentaal pand, heeft ook geen sprinklers.’’

,,De brandweer zegt dat het stadhuis als verloren moet worden beschouwd als daar brand uitbreekt. Dat zou dan voor 80 procent van de gebouwen in Den Helder gelden. Want die hebben ook geen sprinklerinstallatie. Dus waarom zou dat in het stadhuis dan wel moeten? Vreemd dat niemand zich daar druk om maakt.’’

Wettelijke vereisten
VVD (coalitie) stelt zich formeel op. Fractievoorzitter Petra Bais: ,,De vergunning aan Zeestad is afgegeven op basis van de wettelijke vereisten met betrekking tot brandveiligheid. Het stadhuis is straks een veilige plek om er te komen en te werken. Het college hoeft pas iets te melden als niet wordt voldaan aan de opdracht en/of wet- en regelgeving. Daar is in dit geval geen sprake van. Er is geen sprinklerinstallatie, maar het ontwerp voldoet aan bouw- en regelgeving. Het wordt voldoende veilig gemaakt om er te wonen en te werken.’’
Fractievoorzitter Marije Boessenkool (GL, oppositie): ,,Wij vinden niet dat er extra budget beschikbaar moet komen. Dan maar andere aanpassingen of versoberingen aan de gebouwen die niet aan de veiligheid raken, maar anders is het einde zoek. De kaders zijn de kaders. Het college heeft tot nu toe volgehouden dat alles in orde was, er geen enkel probleem was en dat alles binnen budget kon. Dat moet dan ook gebeuren.’’

GL en BB roepen de afgeketste renovatie van het stadhuis aan de Bijlweg in herinnering: ,,Die renovatie stadhuis werd afgeblazen zodra bekend was dat het meer zou gaan kosten. Dat zou dan ook nu moeten gebeuren. Óf toegeven dat dit hele stadhuisplan onhaalbaar en ronduit slecht is en dus afblazen, óf alles uitvoeren binnen budget.’’

Goud op snee
Oppositiepartij D66 vindt ook dat binnen het ontwerp geld vrijgemaakt moet worden voor een sprinklerinstallatie. Fractievoorzitter Henk Mosk: ,,In de raming voor Gebouw 66 is 1.8 miljoen euro uitgetrokken voor een uitvoering ’goud op snee’. Dat is een uitdrukking die in defensiekringen vaak wordt gebruikt. Eigenlijk komt het uit de boekdrukkunst. Het betekent ’het beste van het beste’. Daarbinnen is zeker een versoberingsbedrag te vinden. Eigenlijk maakt het ons niet uit. Ons streven is dat de vestiging alsnog niet doorgaat.’’

PvdA zit ook in de coalitie. Fractievoorzitter Pieter Blank: ,,Veiligheid vraagt om voortdurende aandacht . Zeker voor wat betreft de risico’s op brand. Maar welke maatregelen je ook treft, er zullen altijd restrisico’s overblijven. Of dat aanvaardbaar is hangt onder meer af van de bestaande wet- en regelgeving. Ik heb begrepen dat hier voor de verbouwing aan wordt voldaan. Maar het is altijd goed om het advies van de brandweer daar nog eens op te betrekken. Zeker voor wat betreft Gebouw 66, dat niet alleen een monument is maar waar ook zeer veel hout is toegepast, is een extra check op de restrisico’s zeker te overwegen. Ik ga er dan ook van uit dat Zeestad in afstemming met de gemeente als toekomstig gebruiker dit gedaan heeft of alsnog gaat doen. Ik wacht het antwoord van het college daarop af en bekijk vervolgens of verdere actie benodigd is.’’

Geen reactie
Ook de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie is om een reactie gevraagd. Fractievoorzitter Harmen Krul (CDA) en zijn college Hans van Donkelaar (CU) hebben niet gereageerd.
Raadsvragen
De fracties van Behoorlijk Bestuur en Senioren Actief hebben aan het college schriftelijke vragen gesteld over de brandveiligheid van het toekomstige stadhuis op Willemsoord.
Kan een afbeelding zijn van buitenshuis en de tekst 'Noordhollands Dagblad De gemeenteraad wil geen extra geld geven voor een sprinklerinstallatie in het stadhuis op Willemsoord. 'De huidige en de oude stadhuisgebouwen hebben ook geen sprinklerinstallatie' zegt Gemeentebelangen De houten Medemblikkerloods met brandbare opslag vormt bij brand een fors risico voor het daarnaast gelegen stadhuis, zegt de brandweer. Foto Red Mouse'

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER