2021 augustus 13 Schriftelijke Vragen over onkruid- en veegbeheersing HVC

Schriftelijke Vragen over onkruid- en veegbeheersing HVC

Schriftelijke Vragen over onkruid- en veegbeheersing HVC

Den Helder, augustus 2021

Geachte College,

Naar aanleiding van het beeld en kwaliteitsplan wat is vastgesteld, de tijdelijke verordening uitsluitend recht onkruid- en veegbeheersing gemeente Den Helder 2020 van kracht is gegaan, kadernota 2021 en wat ons opvalt in de wijken.

Ook in de kadernota een bedrag van € 290.000,- extra is opgenomen op basis van de gevraagde beeldkwaliteit. Op het antwoord van vragen van Groenlinks, ‘waarom is onkruidbeheersing in de verharding structureel €290.000,- duurder. Waarom wordt dit als autonome ontwikkeling gezien? Is dit niet meer een kwestie van juist aanbesteden?’ ‘De kosten voor onkruidbeheersing (het zgn. vegen en borstelen) zijn de laatste jaren enorm gestegen. In de tijd van de economische crisis is er nog een behoorlijk inkoopvoordeel behaald, maar voor die prijs kan geen aannemer het werk meer uitvoeren. Omdat het onkruid niet meer met chemische middelen mag worden bestreden, moeten aannemers ander materieel aanschaffen, wat een verhogend effect heeft op de inschrijfprijzen. Ook de toename van het areaal leidt tot hogere kosten. Omdat het hier een kostenverhoging betreft en geen nieuw beleid wordt dit gezien als een autonome ontwikkeling.’

Alsmede:

Artikel 1 van de tijdelijke verordening: Het uitsluitend recht, de duur en de geografische afbakening aan HVC N.V. wordt een uitsluitend recht verleend voor de duur van vier jaar, ingaande op 1 januari 2021 en aflopende op 31 december 2024, voor het verrichten van diensten ten behoeve van onkruid- en veegbeheersing op verhardingen in de gemeente Den Helder.

Heeft de fractie van BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP de volgende vragen voor u;

 1. Kunt u ons uitleggen, hoe volgens u het uitsluitend recht werkt volgens het contract en verordening? Wij zien namelijk ook een ander bedrijf dan HVC, namelijk Groen-PUNT BV, in de wijken.
 • wij zouden graag een onderbouwd antwoord krijgen, met de volgende punten meegenomen, waar wij vragen over hebben.
 • Is Groen-PUNT BV een onderaannemer van HVC?
 • Moet ook Groen-PUNT BV zich houden aan de social return on Investment door de 5% mensen uit Den Helder aan een baan te helpen, zoals met HVC is overeengekomen?
 • IS HVC gemachtigt, om meerdere bedrijven op het uitsluitend recht, eventueel uit te besteden?
 • Heeft de gemeente de publieke taak en zorgplicht die ze zelf heeft, uiteindelijk overeengekomen met de HVC, behalve in de vorm van gesprekken, nog wel genoeg zicht op, hoe dit in de praktijk/werkelijkheid uitpakt?
 • Kunnen wij delen van het contract inzien van de gemeente en HVC? Desnoods onder geheimhouding i.v.m. privacy of bedrijfsgegevens en/of zonder deze gevoelige informatie?
 • Was het opnieuw aanbesteden niet beter geweest, zodat bv. een bedrijf als Groen-PUNT bv of anderen ‘goedkoper’ voor de gemeente aan de slag kon, desnoods op bepaalde punten?
 1. Een bedrag van € 290.000,- is extra opgenomen. Uw antwoord hierop is duidelijk. Maar aannemers die ander materieel moeten aanschaffen, is ons inziens vreemd. Dit omdat de HVC enig aannemer is naar ons weten, door uitsluitend recht.
 • Is er geen vast bedrag met HVC afgesproken wat contractueel is vastgelegd?
 • Mag de HVC wel andere aannemers het werk laten doen, bv. degene die HVC aanwijst, waarop de gemeente geen inspraak heeft, behalve dat de gemeente de rekening mag betalen?
 • Omdat HVC nu uitsluitend recht heeft, er wellicht geen bedrag is afgesproken, kan HVC bijvoorbeeld jaarlijks de tarieven voor de gemeente verhogen, of liggen deze vastgelegd?
 • Chemische middelen zijn sinds 2016 al verboden, voor HVC is dit onkruid- en veegbeheersing een nieuwe taak in Den Helder, maar de HVC verricht deze al wel voor veel andere gemeenten. Hoe en waarom moeten zij dan nieuw materieel aanschaffen?
 1. Kunt u ons een kaart van de huidige situatie, met tevens de areaaluitbreiding op een kaart, met gewenst kwaliteitsniveau overleggen? Tevens, bij gewenst kwaliteitsniveau uitgelegd wat verwachtingen zijn?
 2. In de Kadernota is reeds ook aangegeven door het college, dat het kwaliteitsniveau nu niet op orde is, in de openbare ruimte. Ook het college zal hier nader op ingaan in het najaar in een commissie/raad.
 • In de tussentijd groeit het onkruid wel door. Het is volgens constatering nu niet op orde. Wat gaat de gemeente vanaf nu, tot en met de tijd dat er een volgende beslissing genomen is, daadwerkelijk ondernemen aan het continuerende probleem op dit moment?
 • wij zien dat onkruid langs vele lantaarnpalen omhoog schiet.
 • wij zien dat trottoirs tijden niet geveegd zijn.
 • wij zien dat beeldkwaliteit niet gehaald wordt op dit moment.
 • Het college dit ook geconstateerd heeft.
 • Er is een budget, er is een verhoogd budget, de gemeente weet vele locaties. Hoe en wanneer gaat de gemeente/HVC er iets aan doen? Is er een plan van aanpak? Zo ja welke?, Zo nee waarom niet?
 • Continuering huidige situatie, tot en met een nieuw perspectief of overleg, wat blijkelijk voor het achterstallig onderhoud qua onkruid niet voldoende is, neemt het college genoegen met eerst praten, dan pas doen?

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER