2021 september 05 Schriftelijke vragen, warmtepomp en het ontrekken van water tbv verwarming Stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen, warmtepomp en het ontrekken van water tbv verwarming Stadhuis Willemsoord

Schriftelijke vragen, warmtepomp en het ontrekken van water tbv verwarming Stadhuis Willemsoord

Den Helder, 5 september 2021

Geachte College,

In aansluiting op onze eerdere vragen en de commotie die er was toen minister Jorritsma op eigen doft en zonder toestemming in 2007 een pompinstallatie aan wilde leggen bij haar huis.

Het energie neutraal maken van het stadhuis is een gedragen onderwerp, echter tot welke kosten moet dat worden doorgezet.  Zo ook de warmtepomp, en het ontrekken van water tbv verwarming uw toekomstig Stadhuis Willemsoord. Hierover hebben wij een aantal vragen voor u.

  1. Wat zijn de redenen waarom er nu aan een warmte pomp wordt gedacht? En om wat voor soort/type warmtepomp gaat het dan?
  2. Is het aanleggen van een dergelijk grote pompinstallatie , in de provincie Noord Holland, aan vergunning plicht onderhavig?
  3. Heeft de gemeente, die een grote hoeveelheid water uit de grond wil halen voor de verwarming van het stadhuis, zo’n vergunning?
  4. Is er al onderzoek gedaan of het dan wel om schoon dan wel verontreinigd water gaat? Bodem onderzoek heeft dat niet uitgewezen. Wel dat er een veenlaag in de ondergrond zit die aan het “ïnklinken” is.
    >Zo neen wanneer komt dit onderzoek er dan?
  5. Afhankelijk van het soort systeem wat er gebruikt gaat worden; Wat zijn de gevolgen voor de gebouwen als er op grote schaal water wordt onttrokken aan de “zwakke” ondergrond ?
  6. Wat zijn dan de verwachtingen voor het versterken van de funderingen van de betrokken panden?
  7. Bij de gebouwen langs de plint is dat wel gebeurd.Op dit moment kun je nu al de eerste verschijnselen van verzakkingen zien aan de scheuren in de muren. Wat zijn de extra kosten om de fundering in orde te brengen?

Wij denken als de verbouwing wordt doorgezet deze vele miljoenen euro’s meer gaat kosten dan begroot. Wellicht een reden te meer om de heroverwegen waar we als gemeente mee bezig zijn en vooral in te zien dat we onze inwoners op onkosten jagen                                                             

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER