2021 september 08 Puur machtsvertoon >Woonwagenbewoners mogen niet bepalen wie er in hun centrum komt wonen

Puur machtsvertoon >Woonwagenbewoners mogen niet bepalen wie er in hun centrum komt wonen

Puur machtsvertoon >Woonwagenbewoners mogen niet bepalen wie er in hun centrum komt wonen

⛔Zo gaat dit college om met bewoners waar wel degelijk afspraken mee zijn gemaakt
❗De afspraak was dat de bewoners van de woonwagencentra een (bindend) inspraak hebben op wie er op hun locatie komt wonen
✅BEHOORLIJK BESTUUR zal er alles aan doen om het college de afspraak na te laten komen
✅Lukt dat niet is dit het zoveelste punt op ons prioriteitenlijstje om na de verkiezing recht te trekken
Help mee Stem deze coalitie weg
Zojuist in het NHD⤵️
Woonwagenbewoners mogen niet bepalen wie er in hun centrum komt wonen. ’Stel je voor dat je in jouw straat mag bepalen wie er naast je komt wonen’

Delano Weltevreden

DEN HELDER
Bewoners van woonwagencentra in Den Helder krijgen niet het laatste woord over wie in hun centrum komt wonen. Dat wordt onderdeel van beleid dat burgemeester en wethouders dit jaar nog willen laten ingaan.

In Den Helder staan twee woonwagencentra. Bewoners van het centrum aan de Korvetstraat zijn eigenaar van de woonwagen en de standplaats. Het centrum aan de G.P. Blankmanstraat bestaat uit veertien standplaatsen, waarvan vier in eigendom van de bewoner (grond en woonwagen). Van de overige tien standplaatsen is de gemeente Den Helder eigenaar. Twee van die standplaatsen worden inclusief woonwagen verhuurd. Van zes plaatsen wordt alleen de grond verhuurd, de woonwagens zijn eigendom van de bewoners. Twee plekken zijn leeg.

Afspraak
De gemeente ligt overhoop met de bewoners van het centrum aan de Blankmanstraat. Zij zeggen dat hen ooit door de gemeente is toegezegd dat zij het laatste woord hebben over wie in het centrum komt wonen. Zij hebben een gespreksverslag waarin dat staat. Peter Cruijff, voormalig beleidsambtenaar van de gemeente Den Helder, bevestigt die afspraak, maar burgemeester en wethouders bestrijden het bestaan ervan. De bewoners hebben de rechter gevraagd hierover een uitspraak te doen.

Verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters vraagt zich af hoe het zou zijn als in een gewone wijk zo’n vetorecht zou gelden: ,,Stel je voor dat je mag bepalen wie er in jouw straat naast je komt te wonen.’’ Als bewoners van een woonwagencentrum dat recht krijgen, zou uiteindelijk een nieuw centrum moeten worden opgezet om gegadigden te kunnen helpen terwijl er lege plekken zijn. Om zo’n situatie te voorkomen is een toewijzingsvolgorde opgesteld.

Formeel
Het toewijzingsbeleid voor de standplaatsen is nooit formeel vastgelegd. Daar komt nu dus verandering in. Vooruitlopend op dat beleid heeft het college de beleidsnotitie woonwagenbeleid opgesteld. Daarin staat onder meer hoe plekken worden toegewezen. Een beschikbare plek wordt in eerste instantie toegewezen aan ingeschreven standplaatszoekenden met een familierelatie in de eerste en tweede graad: eerst de eigen woonwagenlocatie, vervolgens van de andere woonwagenlocatie in de gemeente.
Daarna komen ingeschrevenen met een economische of maatschappelijke binding in aanmerking. Vervolgens zijn spijtoptanten aan de beurt en daarna alle andere ingeschreven standplaatszoekenden. Spijtoptanten zijn mensen die vroeger in een woonwagencentrum hebben gewoond en terug willen.
De bewoners van de twee woonwagencentra is gevraagd mee te praten over het nieuwe beleid. Vanwege de juridische strijd tussen de bewoners van het centrum aan de G.P. Blankmanstraat hebben die bewoners bedankt.

De bewoners van het andere woonwagencentrum zijn solidair en praten ook niet met de gemeente over het voorgenomen beleid.
Bewoners mogen weliswaar niet bepalen wie er in hun centrum komt te wonen, maar mogen burgemeester en wethouders daarover wel adviseren. Dat advies wordt meegenomen in de toewijzing.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de notitie, treedt het beleid waarschijnlijk dit jaar nog in werking

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER