2021 september 22 Schriftelijke Vragen>Omtrent Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen

Schriftelijke Vragen>Omtrent Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen

Schriftelijke Vragen>Omtrent Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen

N.a.v een persbericht van het college en een rapport over de conditie van het dijklichaam hebben wij onderstaande schriftelijke vragen gesteld:

✅ Schriftelijke Vragen van
BEHOORLIJK BESTUUR voor DEN HELDER & JULIANADORP
Omtrent Vuurtoren Lange Jaap te Huisduinen, conform art. 36 Reglement van Orde.
 
Den Helder, 22 september 2021
 
Geachte College,
In aansluiting op onze eerdere vragen gesteld bij presentatie bouw Dijkzone en de commotie naar aanleiding van uw raadsinformatiebrief over het afsluiten van ’T Schapendijkje, dit omdat de Vuurtoren Lange Jaap scheuren vertoont en mogelijk zou kunnen omvallen.
Hebben wij een aantal vragen en opmerkingen voor u.
 
Onze fractie weet dat dit niet van de ene dag op de andere en de vuurtoren ‘zomaar’overkomt, dit speelt namelijk al zeker 8 a 10 jaar. Onze fractie kan zich niet van de indruk ontrekken dat het uitblijven van het jarenlange benodigde onderhoud misschien wel bewust is getaineerd bedoeld om de lange Jaap neer te willen halen.
Waarom denken wij dit?, omdat de zwakke plek in de dijk niet zoals u en uw verbonden partij Zeestad ons wil doen geloven bij huis Tijdverdrijf bevind. Deze bevindt zich namelijk bij Kaap hoofd de dijk is daar zwak door de kolk die daar de grond dieper maakt, er zit daar een gat van bijna 60 meter diep. De onbreekbare dijk die u en uw verbonden partij Zeestad onze inwoners beloofd is helaas een sprookje waar onze fractie niet in geloofd.
In de toekomst zal de De dijk misschien zelfs meer landinwaarts geplaatst moeten worden en feitelijk zal er in het water ook iets moeten gebeuren om land verlies tegen te gaan, maar ook om te voorkomen dat het probleem verplaatst zal worden.
Vragen:
➡️Deelt u onze visie die wij hierboven hebben geschetst?
Zo ja wat zijn uw plannen hierop?
Zo nee, waarom niet?
➡️Is onderzocht of de vuurtoren op zijn huidige plek kan blijven?
Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek?
Zo nee, waarom niet?
Moet de vuurtoren daar om die reden weg? En huizen… In huisduinen en misschien oud Den Helder… Schapendijkweg… Manege etc… In het ergste geval zelfs het ziekenhuis?
Hoe staat Hoogheemraadschap in deze materie, betrek bij uw antwoord onze bovenstaande visie?
Diverse colleges zijn jarenlang omtrent het verval van de vuurtoren weggedoken.
➡️Wat heeft u als college gedaan?, bent u net als uw voorgangers hierin ook weggedoken, door zich te richten op enkel het afsluiten van de een weg, wekt u wel deze indruk.
Kunt u onze zorg hierover wegnemen?
➡️Wat gaat u doen om de vuurtoren voor onze gemeente te behouden?
Bent u het met ons eens dat dit icoon als lichtbaken, maar ook als symbool als thuis komen en thuis zijn volgens vele van ons behouden moet worden?
➡️Bent u op de hoogte dat de vuurtoren historisch is en dat er hier budgetten voor beschikbaar zijn om te voorkomen dat dat we dit icoon kwijt raken?
Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?
Zo nee, waarom niet?
➡️Onze inwoners zijn ontzettend geschrokken over uw bericht en het afsluiten van “t Schapendijkje.
Wat gaat u doen om onze inwoners gerust te stellen?
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

Sylvia Hamerslag

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER