2021 oktober 06 Dit college is duidelijk in hun beantwoording ’Inspraak is iets anders dan meebeslissen’

Dit college is duidelijk in hun beantwoording ’Inspraak is iets anders dan meebeslissen’

Dit college is duidelijk in hun beantwoording ’Inspraak is iets anders dan meebeslissen’

✅Nog even volhouden over 5 maanden heeft dit college een functie elders

✅NHD schrijft over de beantwoording op onze vragen over leefbaarheid en veiligheid in de Visbuurt, deze vragen hadden wij ingediend naar aanleiding van een oproep door bewoners gericht aan ons meldpunt⤵️
’Inspraak is immers iets anders dan meebeslissen’

In de Visbuurt in Den Helder worden de wegen niet aangepast voor eenrichtingsverkeer. Er kleven te veel nadelen aan, zegt de gemeente.
Delano Weltevreden
DEN HELDER

Er komt geen eenrichtingsverkeer in de Visbuurt. Volgens burgemeester en wethouders weegt het voordeel, meer ruimte voor parkeren, niet op tegen de vele nadelen.
Behoorlijk Bestuur had bij het college aangedrongen op het verbeteren van de leefbaarheid in de Visbuurt. Daarbij wees de fractie op wensen van Visbuurtbewoners voor eenrichtingsverkeer.
Het college peinst er echter niet over om straten in die buurt alsnog geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer. Er zijn te veel nadelen, zegt het dagelijks bestuur van de gemeente. Een greep uit de opsomming van het college: bij korte afstanden is de kans dat tegen de voorgeschreven rijrichting in wordt gereden groot. De kans op overtredingen neemt toe. Eenrichtingsverkeer leidt tot extra omrijden, langere rijafstanden en meer uitstoot van schadelijke stoffen uit voertuigen. Verkeersdeelnemers kunnen in de verleiding komen om harder te rijden. Niet alleen in de straat zelf, maar ook in omliggende straten. Bijvoorbeeld omdat zij verloren tijd willen inhalen die zij kwijt zijn met omrijden.
 
Inspraak
Door de beslissing om niet over te gaan tot herinrichting van de Visbuurt om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken, is inspraak volgens het college niet verworden tot schijninstrument. ’Inspraak is immers iets anders dan meebeslissen. We hebben goede notie genomen van de wensen van de bewoners, maar komen gemotiveerd tot een andere conclusie waarbij wij ook onze verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid laten meewegen’, schrijft het college aan de fractie.
 
BB wil ook weten wat het college gaat doen tegen hardrijders in de Visbuurt (auto’s, scooters en brommers). Daar is geen pasklare oplossing voor, zegt het college. Dat komt mede door het vooroorlogse karakter van de buurt. Het college wijst er op dat verkeersdeelnemers een verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen veiligheid en die van anderen.
Het college lijkt ook niet van plan te zijn om bestaande parkeergelegenheden van belijning te voorzien zodat er meer auto’s kunnen parkeren. Bij het maken van parkeervakken gaat de gemeente uit van geldende richtlijnen voor de afmetingen. Zo wordt voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en risico op schade.
Het aanbrengen van parkeervakaanduiding in een langsparkeerstrook leidt in de praktijk tot minder parkeerplekken, weet het college. In stroken zonder belijning staan gemiddeld meer auto’s. De bewoners vragen niet alleen om meer parkeerplekken, maar vinden soms meer parkeerplaatsen ook een belasting voor de buurt. aldus het college. Zeker waar dat ten koste van groen of speelruimte gaat.
 
Zelfbewoningsplicht
De gemeente heeft onlangs bepaald dat wie een woning in vier kwetsbare wijken koopt, daar zelf in moet gaan wonen. Die zelfbewoningsplicht is bedoeld om huisjesmelkers de voet dwars te zetten. Zij kopen vaak woningen op en verhuren daar vervolgens kamertjes in. Volgens buurtbewoners zorgt dat vaak voor overlast. Bijvoorbeeld door GGZ-cliënten.
De zelfbewoningsplicht geldt niet voor bestaande gevallen, verduidelijkt het college. Omwonenden wordt gevraagd specifieke adressen te blijven melden, zodat de gemeente toezichthouders en handhavers daarheen kan sturen.
 
Terreur
Omwonenden worden soms geterroriseerd door GGZ-cliënten, weet BB. De fractie vindt de buurt niet de dupe mag worden van overlast veroorzakende figuren. Als GGZ-cliënten een gevaar vormen voor zichzelf of de omgeving, kunnen zij gedwongen worden opgenomen, zegt het college. Bewoners kunnen zorgwekkend gedrag melden bij de GGD op nummer 088-0100521. Wie bedreigd wordt kan aangifte doen bij de politie. Het is volgens het college van belang dat overlast gemeld wordt zodat een goed beeld kan worden verkregen van de problematiek in de wijk.

Afbeelding; De Nieuwstraat in de Visbuurt. Verkeer mag in beide richtingen rijden. En dat blijft zo, zegt de gemeente.
© Foto RedMouse
 
 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER