2021 oktober 11 Als nieuwe bestuurders gaan wij straks een hoop zaken recht trekken en herstellen Waaronder de afspraken die met woonwagencentra zijn gemaakt

Als nieuwe bestuurders gaan wij straks een hoop zaken recht trekken en herstellen Waaronder de afspraken die met woonwagencentra zijn gemaakt

Als nieuwe bestuurders gaan wij straks een hoop zaken recht trekken en herstellen Waaronder de afspraken die met woonwagencentra zijn gemaakt

✅Als nieuwe bestuurders gaan wij straks een hoop zaken recht trekken en herstellen
✅Waaronder de afspraken die met woonwagencentra zijn gemaakt

Het NHD schreef er het volgende over⤵️
’Beleid kan tot allerlei rechtszaken leiden’

WOONWAGENS Advocaat woonwagenbewoners vraagt gemeenteraad Den Helder te wachten met vaststellen toewijzingscriteria standplaatsen
De gemeenteraad en het Helderse college doen er verstandig aan om het concept toewijzingsbeleid voor standplaatsen in het woonwagencentrum in De Schooten nog niet vast te stellen. Als dat wel gebeurt kan dat tot allerlei rechtszaken leiden, waarschuwt advocaat Sjoerd Jaasma.
Delano Weltevreden
DEN HELDER Jaasma vertegenwoordigt de bewoners van het woonwagencentrum aan de G.P. Blankmanstraat in De Schooten. Zij liggen met de gemeente in de clinch.
Zij verwijzen naar een afspraak met de gemeente waarin staat dat de bewoners mogen bepalen aan wie een standplaats in dat centrum wordt toegewezen. Hoewel zij dat zwart op wit hebben, zegt de gemeente die afspraak niet te kennen. Wethouder Michiel Wouters zei onlangs dat het raar zou zijn als iemand kan bepalen wie zijn buurman wordt. Dat kan leiden tot leegstand en problemen voor mensen die op zoek zijn naar een plek in een woonwagencentrum. In het uiterste geval zou het betekenen dat de gemeente een nieuw centrum moet openen.
De gemeente heeft daarom een concept opgesteld waarin staat aan welke criteria gegadigden moeten voldoen om voor een plek in het woonwagencentrum in aanmerking te komen. Op 6 oktober buigt de raadscommissie stadsontwikkeling en beheer zich over het concept. Daarna moet de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Rechtbank
Advocaat Jaasma heeft het college en de gemeenteraad gevraagd het concept nog niet vast te stellen. ,,Er loopt namelijk een rechtszaak over de vraag hoe standplaatsen moeten worden toegewezen. Die zaak zou aanvankelijk op 8 september worden behandeld. De rechtbank had geen tijd en de zaak wordt nu pas in december behandeld. Wij gaan er voor honderd procent van uit dat de rechtbank ons gelijk geeft, want wij hebben die afspraak op papier. Als de gemeenteraad de toewijzingscriteria vaststelt en de gemeente wijst standplaatsen toe zonder de bewoners daarin te kennen, kan dat tot rechtszaken leiden. Dat is ook vervelend voor mensen aan wie een standplaats is toegewezen. Want als de rechtbank ons gelijk geeft, hebben zij toch geen standplaats.’’
De Amsterdamse advocaat zegt dat de gemeenteraad ook kan besluiten het door het college voorgestelde toewijzingsbeleid buiten de bespreking te laten. Het hele concept van de agenda halen lijkt hem het verstandigst: ,,Het heeft niet de hoogste prioriteit.’’

Groot gelijk
✅Behoorlijk Bestuur vindt dat de advocaat groot gelijk heeft en dat het onderwerp van de agenda moet. ,,Of de coalitie daarmee akkoord gaat, is punt twee’’, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. ,,Als het besluit toch wordt vastgesteld is dat een van de eerste dingen die wij terugdraaien als onze partij na de gemeenteraadsverkiezingen in het college komt. Onze fractie vindt dat de afspraak met de bewoners van het woonwagencentrum moet worden nagekomen. Het is een afspraak die destijds is vastgelegd door beleidsambtenaar Peter Cruijff. Hij adviseerde het college over woonwagenzaken en bevestigt dat die afspraak is gemaakt. ’’
✅Hamerslag vindt dat het college een verkeerde voorstelling van zaken geeft door te stellen dat er geen beleid was met betrekking tot woonwagens en standplaatsen. ,,In 2011 heeft de gemeenteraad daar beleid over vastgesteld. Het college spreekt dus niet de waarheid. Zeer specifiek beleid is overboord gekieperd zonder ook maar enig overleg met de woonwagenbewoners.’’
Wij gaan er voor honderd procent van uit dat de rechtbank ons gelijk geeft, want wij hebben die afspraak op papier
Vergadering

De vergadering van de raadscommissie stadsontwikkeling en beheer begint woensdag 6 oktober om 19.30 uur en is te volgen via de website van de gemeenteraad.
De rechter moet bepalen wie standplaatsen mag toewijzen in het woonwagencentrum, de gemeente of de bewoners.

FOTO REDMOUSE

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER