2021 november 27 Woordvoering Startersleningen & Motorcross

Woordvoering Startersleningen & Motorcross

Woordvoering Startersleningen & Motorcross

Startersleningen
De starters leningen zijn bedoeld voor kopers die voor het eerst hun huis kopen.  
Maar de verkopers profiteren hier het meest van. 
 
✅ Hieronder in schrift en YOU TUBE onze woordvoering over de startersleningen, waarin Behoorlijk Bestuur wederom een onderscheidend standpunt in nam.

✅Sjoerd Oudijk start zijn betoog, na de uitleg van de voorzitter op 1 minuut⤵️

 
Hier in Den Helder kan het zo zijn dat dit Helder Vastgoed en de Woningstichting zullen zijn
De starterslening is een vriendelijke gebaar van de gemeente Den Helder voor starters op de woningmarkt. 
Door de mogelijkheid van extra hypotheek wordt het gewilde huis eerder financieel bereikbaar. Omdat het op kort termijn, meer financiële ruimte en mogelijkheden geeft aan de starter.
Behoorlijk Bestuur ziet ook een keerzijde aan deze startersregeling
Je hoeft geen voormalig economiedocent te zijn zoals ik. Om te kunnen voorspellen dat, als je alle starters meer geld geeft voor een huis dat ze meer kunnen bieden en daardoor de prijzen hoger worden.
Dit prijsopdrijvend effect is het tegenovergestelde, wat  je als overheid wilt bereiken.
Eenvoudig komt het er op neer. 
Hogere hypotheken bij de starters zorgt voor hogere woonlasten bij deze starters.
De burger opzadelen met hogere woonlasten is als overheid niet je doel. Wel een neveneffect van deze regeling.

De verkopende partijen profiteren van deze hogere prijzen.  En als starter op de woningmarkt wil je niet te duur kopen.

Behoorlijk Bestuur ziet als de betere oplossing: meer bouwen. 
In deze moderne tijd is het onverkoopbaar dat er een tekort aan woningen is.
Verder heeft Behoorlijk Bestuur geconstateerd dat in Den Helder drie aanbieders van startersleningen zijn.
  • Woningstichting Den Helder
  • Helder Vastgoed B.V
  • En de Gemeente Den Helder.
De voorwaarden van deze startersleningen zijn ook verschillend.

Hier heeft Behoorlijk Bestuur een vraag over. 

de Gemeente verstrekt aanzienlijke leningen aan de Woningstichting en laatst  nog 45 miljoen aan Helder vastgoed BV. 
Het  verstrekken door deze bedrijven van  startersleningen maar ook het aanbieden van woningen lijkt een heel vriendelijk gebaar.
Behoorlijk Bestuur vindt het zuiverder als dit alleen door de gemeente Den Helder wordt gedaan.
Voorzitter: Waarom private partijen als WSDH en Helder Vastgoed BV deze startersleningen laten verstrekken?
 Zij hebben direct voordeel bij het verstrekken van deze leningen. Uitgedrukt in de hogere prijzen. 
Om enigszins het idee van belangenverstrengeling te voorkomen zou je dit anders moeten organiseren. En dit dicht bij de Gemeente te houden. 
Verder:  Een andere concretere vraag is, waar moet ik aankloppen als starter, als ik een ex huurwoning van de Woningstichting in de Schooten kan kopen voor bijv. 195.000 euro aan de Landmetersweg. 
Bij wie moet deze starter aankloppen. Helder vastgoed. WSDH of Gemeente Den Helder.
Ondanks al deze kritische kanttekeningen willen we toch de starters op de woningmarkt direct ondersteunen met deze regeling en zullen wij voor stemmen.
 
Motorcross 
Het motorcrossterrein aan de luchthavenweg is en blijft een gevoelig onderwerp.  
De afspraak van tijdelijk is gemaakt. Maar om iedere keer het tijdelijke te verlengen heeft Behoorlijk Bestuur bedenkingen bij. 
Men zou bijna kunnen spreken van een permanente situatie waarvan het einde spoedig in zicht is.
Behoorlijk Bestuur is benieuwd wanneer de Wethouder contact heeft gehad met Hollands Kroon en met welke concrete afspraken hij terug is gekomen.  Eigenlijk willen we de datum weten wanneer de permanente locatie in Hollands Kroon klaar is. 
Dit is vorig jaar door meerdere fracties gevraagd. 

Kan de wethouder hier nu wel een antwoord op geven?

De ruimtelijke onderbouwing is uitgebreid, en voldoet aan de eisen die de rechter heeft gesteld. En niet veel staat een tijdelijke crossbaan in de weg.
Maar Behoorlijk Bestuur vindt dat we omwonenden ook niet ongehoord moeten laten. 

In het ecologisch stuk staat dat bij de motorcrossvereniging één contactpersoon aangewezen wordt welke verantwoordelijk is voor de uitvoering van  de ecologische maatregelen en ook toezicht houdt op het naleven hiervan.  

We willen de wethouder voorstellen dat deze contactpersoon ook verantwoordelijk is voor de contacten met de omwonenden. En dat zij op de hoogte en betrokken worden gehouden bij wedstrijden en momenten wat als overlast zou kunnen worden ervaren en dat zij ook gehoord en betrokken worden.

Wij begrepen uit het verhaal van de wethouder, dat de omwonenden vorig jaar niet meer met de wethouder Duijnker om tafel wilde om dat het al bij de advocaat lag. Maar we willen de Wethouder meegeven dat overleg en contact altijd mogelijk moet blijven Neem de betreffende contactpersoon van de crossvereniging mee en ga in overleg.

Praat over de knelpunten. Er zou bijvoorbeeld informele afspraken kunnen maken dat er tussen 09.00 en 17.00 gecrosst kan worden. Dus minder vrijblijvend dan 07.00 en 19.00 maar 8 uur, tussen 9 en 17. 
Dit kan mondeling afgesproken worden, zodat omwonenden niet in de nachtrust wordt gestoord, ondanks dat het maar een paar keer per jaar is, voor nog maar 3 jaar. 
De motorcrossvereniging wil ook graag meedenken ( tot het eventueel afzeggen bij oostenwind)
Meedenken, ondersteunen en overleg zijn we als Behoorlijk Bestuur voorstander van.
Kunnen we nu al zeker de belofte afgeven bij de omwonenden. Het is echt tijdelijk voor max 3 jaar en niet langer. 

Als we dit kunnen zet het dan als overeenkomst met bewoners op papier. 

We willen graag op de hoogte gehouden worden over het gesprek en de afspraken.
Na al deze overgingen zal Behoorlijk Bestuur voor stemmen met de weerlegging van de zienswijzen en een definitieve verklaring van geen bedenking voor het tijdelijk gebruik van Luchthavenweg 30 als motorcrossterrein.
 

 

 

 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER