2021 november 28 Woordvoering Participatie

Woordvoering Participatie

Woordvoering Participatie

Participatie
 
Eindelijk gaat het er komen. 
Tips gegeven hoe en wat, de lijst van vvgb staat er, en dat is het?
Is dit dan wederom een startpunt dat wij hierop gaan schieten, dit moet wel en in de lijst, dit niet, maar kom op zeg, dit kan de gemeente toch veel beter? Of zijn we in de gemeente Den Helder van mening dat participatie er eigenlijk niet toe doet, terwijl bewoners hier om schreeuwen.
 
Deze lijst moet rap aangepast worden en aangevuld. Elke omgevingsvergunning wat gevraagd wordt, wat te maken heeft dat iemands leefomgeving drastisch aan kan tasten, zou in overleg moeten gaan. Vergeet daarbij niet informeren kan ook participeren zijn. Maar het liefst samen doen! Samen…
 
Een aantal voorbeelden kunnen zijn:
een verandering in een milieucategorie, groen en water wat wijken moet, voor buren uitzicht of geur verpestende zaken als lichtmasten, antennemasten en windmolens, maar ook grootschalige energie opwekkers kan een onderdeel zijn. Dus niet de zonnepanelen op het dak, maar een biomassa of waterstoffabriek, daar kan een burger echt wel iets van vinden.
Als laatste voorbeeld zou kunnen gelden elke vorm van sport, recreatie of maatschappelijk en kunstwerken. Een buurt zou ingelicht moeten worden als er ineens een kerk of moskee, een voetbalveld op kunstgras of eyecatcher als een seasaw ineens in je uitzicht verrijst. Daarbij hoeft het niet mooi te zijn, of niet bij je karakter te passen, daar gaat het niet om, maar wel ruimtelijk onderbouwd, geïnformeerd en geparticipeerd. 
 
Laten we dit dan als start zien. Want Behoorlijk Bestuur vecht hier al sinds jaar en dag voor, het kan ons niet snel genoeg zijn. We kunnen ook alvast oefenen met deze lijst en aanvullen tot 1 juli, aangezien we zelf regie hebben, op een makkelijke manier zoals mr. Zwiers aangaf. Ons voorstel is dan ook om dit per 1 januari, de oorspronkelijke startdatum van de omgevingswet, te beginnen met dit participatie op te nemen en al vast te stellen voor gebruik van nu. We hebben vaak genoeg gehoord dat we al veel doen, 24 maart nog, maar laten we dit dan gelijk regelen en vastleggen en uitbreiden waar nodig, zodat Den Helder de 1e gemeente zal zijn waar het goed loopt en geregeld is. Tot nu toe, namelijk bij 9 van de 10 VVGB die voorbij is gekomen in 2021 maar durf te zeggen 2020 ook, zit geen participatie onderdeel bij.
 
Verder zouden wij meer afspraken zien wat betreft participatie. Er zit een verschil in zwaarheid namelijk, wie inspraak zou moeten hebben of kunnen. Als je bijvoorbeeld in een straal van 250 meter van een zonnepark woont, heb je meer last als je aan de andere kant van de gemeente woont. Hoe wordt dit straks opgenomen?
 
Als laatste voorstel wat ik wil doen voorzitter aan deze commissie, is dat 1 juli 2022 een mooi streven is. Wij van Behoorlijk Bestuur vinden deze lijst veel te karig en summier, maar naar afgelopen commissies gekeken te hebben denk ik zomaar meer partijen.

Met welk tegenargument dan ook om dit niet 1 januari dan op proef te nemen, maar wel 1 juli vast te moeten stellen, de gemeente vooraf een goed handje te helpen, een werkgroep op te richtten. Het idee is dan om vergunningen door te nemen van de afgelopen periodes, waar mensen echt wel wat van kunnen vinden, hier een lijst van te maken en deze te bespreken in de commissie zodat deze eventueel toegevoegd kunnen worden. Zo hebben we een krachtige lijst op 1 juli, en als de wet wederom uitgesteld gaat worden, kunnen we hem eventueel dan al vaststellen voor ingebruikname.

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER