2024 januari 09 Video, Woordvoering: MO commissievergadering d.d. 9 januari 2024

Video, Woordvoering: MO commissievergadering d.d. 9 januari 2024

Video, Woordvoering: MO commissievergadering d.d. 9 januari 2024

Ons commissielid Netty Kolsteeg nam voor ons deel aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling.
✅Zij schreef hierover onderstaand verslag. In beeld is haar woordvoering te zien.
Mijn impressie van de MO commissievergadering d.d. 9 januari 2024
Ik verwachtte eigenlijk een MO vergadering met opmerkingen/vragen over de wijzigingen in de verordening Jeugdhulp, daarop was mijn woordvoering ook gebaseerd. Echter ik zat nog niet of de woorden “amendementen” en “verwarde” commissieleden zongen in de rondte. Dus ik vroeg me af of ik bij de juiste commissievergadering was aangeschoven?
Daarbij verkeerde een aantal commissieleden in de veronderstelling dat een van onze raadsleden zou aanschuiven, waarop ik alleen maar kon stamelen dat ik van niets wist. Daarop schoof mevrouw van der Loon aan als inspreekster over PGB jongerenhulp. Dit had ze al een keer bij ons op het honk gedaan, dus ik kende het verhaal. Verder verliep de vergadering redelijk “verwarrend”.

Toen de eerste termijn zou beginnen vroeg de voorzitter of we eerst vragen hadden voor mevrouw van der Loon. Die had ik niet, eigenlijk had niemand vragen. Dus twijfelend zijn wij aan de eerste termijn begonnen, waarbij ik mijn woordvoering wat “verward” heb gedaan. Andere partijen gingen behoorlijk de diepte in met hun vragen, met name Groen Links die hier ook alle ruimte voor kreeg van de voorzitter. Verder bleek dat de VVD al behoorlijk lang wacht op antwoorden die maar niet komen.

De tweede termijn verliep net zo “verward” maar de reacties/vragen van de commissieleden kwamen los, ook die van Behoorlijk Bestuur, echter de antwoorden van het college waren vaag en ook de antwoorden van de ambtelijke ondersteuning waren niet overtuigend.

Vragen over de Jeugdwet hervormingsagenda van het rijk, waar behoorlijk wat geld mee gemoeid is, werden vaag beantwoord, volgens de wethouder een leidraad voor de gemeente. Nou dan heeft hij die hervormingsagenda niet goed gelezen want dan zal er een en ander moeten veranderen in de bureaucratie.
Kortom een rommelige vergadering waarbij geen van de commissieleden tevreden was met de antwoorden. Op een gegeven moment riep de wethouder dat er alleen gesproken hoefde over de onderliggende wijziging van de verordening (dus mijn eerste insteek was toch goed, pfffff) maar ook die vragen werden oppervlakkig beantwoord.

Toen uiteindelijk bleek dat we er niet uit zouden komen en de PVV de terechte vraag stelde wat we hier deden als er de 22ste een nieuwe, andere verordening zal worden aangeboden zag het er even naar uit dat dit nachtwerk zou worden. Mevrouw van der Loon nam het woord en wilde het woord aan een andere burger geven, echter D66 greep in, mevrouw van der Loon had in totaal 5 minuten spreektijd en daar moest zij zich aan houden.

De VVD kwam met een verstandig besluit om dit verder te bespreken op een andere avond en hier ging de commissie mee akkoord. Deze avond zal echter niet plaats kunnen vinden voor de raadsvergadering van de 22ste. Er zijn geen amendementen ingediend en de verordening is als een hamerstuk doorgegaan met dien verstande dat deze wijzigingen zeker zullen worden veranderd. Dus de nijpende vraag blijft, wat hebben wij deze avond eigenlijk bereikt? Ik ben er wel achter gekomen dat de wethouder weinig kaas gegeten heeft van WMO/Jeugdzorg.
Tot zover
💙Woordvoering in schrift⤵️
Woordvoering MO-commissievergadering d.d. 9 januari 2024
Het gaat over een herziening van de jeugdwet 2018, waarvan sommige artikelen niet rechtsgeldig blijken te zijn.
Jeugdhulp staat voor:
1 plan/regisseur per gezin.
Preventief werken/het verkennen van het sociale netwerk van het gezin.
Niet te snel zijn met medicatie
________________________________________________________________________________
Jammer dat de client toch weer in het strafbankje zit, en als potentiële fraudeur wordt gezien, hier met name over vervoer. En wij vragen ons af hoe het komt dat ondanks dat de aanvraag eerst wordt getoetst, voordat er iets wordt toegekend, er toch nog sprake is van onrechtmatige vergoedingen, in die mate dat het moet worden opgenomen in de verordening.
✅Hoe komt men aan de cijfers hiervan? Kost het terugvorderen niet meer dan dat er wordt gefraudeerd?
✅Wat ik ook begrijp is dat er niets meer met terugwerkende kracht wordt vergoed. Echter de aanvraag wordt zoals te doen gebruikelijk eerst getoetst, wat enkele maanden kan duren.
✅En er staat in Artikel 19: indien ouders niet in staat blijken om hun kind te vervoeren, wordt in den beginsel geen vervoer toegewezen?
✅Mocht blijken dat ouders wel recht hebben op vergoeding voor het vervoer van hun kind, krijgen zij dat dan niet vergoed met terugwerkende kracht?
✅Hangt e.e.a. in deze verordening samen met de Jeugdwet hervormingsagenda van 2022-2028 van het rijk, waarvoor 1,35 miljard wordt uitgetrokken? Of is deze verordening regio/of lokaal?
✅In deze hervormingswet staat o.a. dat er jaren blijkt dat er een slechte samenwerking bestaat tussen de diverse zorgverleners, houdt dit in dat dit gaat verbeteren?
✅Wat wordt er bedoeld met de tijdelijkheid van vervoer? Zolang als nodig? Of wordt dat steeds weer geïndiceerd?
✅Houdt de andere wijze van toekennen van het PGB in dat er iets is gedaan aan de regeldwang?
Er staat o.a. ook in de nieuwe Jeugdwet Hervormingsagenda dat de regeldwang moet verminderen en dat er minder administratie moet worden gevoerd.
✅Wat zijn de voorwaarden voor de gemeente om te delen in de 1,35 miljard?
 
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER