2024 januari 23 Video, Woordvoering: motie kosten manifest

Video, Woordvoering: motie kosten manifest

Video, Woordvoering: motie kosten manifest

💯 Lees en kijk tip
*Vervolg Manifest* Een manifest ingesteld om het vetrouwen van de inwoner in politiek en bestuur te herstellen. Afgelopen maandag diende ons fractielid Gerrit Kooy namens onze fractie een motie in om de kosten die gemoeid zijn bij het manifest nog enigsinds te drukken.

 

➖Wij hebben geen manifest nodig om ons aan bepaalde omgangsvormen te houden.

➖Wij hebben daarnaast geen behoefde aan dat raadsleden van andere partijen bijhouden of wij wel of niet bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn.

Noord Hollands dagblad schreef hierover onderstaand artikel ⤵️
Behoorlijk Bestuur haalt bakzeil. De heisessie over het Helders manifest wordt niet in het stadhuis gehouden.
Delano Weltevreden
DEN HELDER
Behoorlijk Bestuur heeft bakzeil gehaald met een motie waarin werd gevraagd om een bijeenkomst over het Helders Manifest niet in Wieringerwerf maar in het nieuwe stadhuis te houden.

Behoorlijk Bestuur (BB) is de enige fractie die het manifest niet heeft ondertekend. In het document, dat in april vorig jaar is vastgesteld, staat hoe raads- en commissieleden, leden van het college, ambtenaren en de raadsgriffie met elkaar moeten omgaan om het vertrouwen van de inwoners te herwinnen.

❗Lees ook: Helders politici gaan tijdens heidag praten over hun houding en gedrag
 
Op 7 februari trekken de raads- en commissieleden, leden van het college, de raadsgriffie en een aantal ambtenaren zich voor een heisessie terug in Vergaderlocatie Leven van de Wind in Wieringerwerf. Daar gaan zij met elkaar bespreken welke houding en welk gedrag hoort bij de goede voornemens in het manifest.
Niet nodig

Behoorlijk Bestuur doet daar niet aan mee. Volgens de fractie is het manifest niet nodig om in de raad respectvol met elkaar om te gaan. De fractie vindt dat alleen verantwoording hoeft te worden afgelegd aan de eigen achterban, niet aan andere raadsleden. BB is ook van mening ook dat er nodeloos geld wordt uitgegeven aan een externe vergaderlocatie, terwijl de bijeenkomst ook in het nieuwe stadhuis op Willemsoord is te houden.

❗Lees ook: Op het Helderse stadhuis wordt het paard achter de wagen gespannen | Opinie

Of BB de bijeenkomst bijwoont als de raad de motie aanneemt, wilde Marije Boessenkool van GL weten. Dat is niet het geval, antwoordde Gerrit Kooij van BB. Boessenkool: „Ik probeer een handreiking te doen. Die neemt Behoorlijk Bestuur dus niet aan. Dan kan ik eigenlijk alleen concluderen dat Behoorlijk Bestuur grote woorden heeft, maar liever onderdeel is van het probleem dan van de oplossing.”

Negatieve toon

Fractie Pastoor is ontstaan na een verschil van mening met de partijleiding van Behoorlijk Bestuur over de negatieve toon van partijleden op Facebook. De fractie kwam met zeven zetels in de raad. Michel Pastoor, Leo van Esdonk en Mirjam Dijk gingen niet lang na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 samen verder.

❗Lees ook: Als de fracties in de gemeenteraad serieus zijn over het Gemeentelijk Manifest, gaan zij met elkaar in gesprek | Opinie

Fractievoorzitter Michel Pastoor zegt dat het manifest draait om samenwerking. Hij vindt dat BB ten onrechte verwijst naar de eigen achterban, de inwoners die op de partij hebben gestemd. Alle Helderse inwoners zijn in zijn optiek de achterban van de gemeenteraad. Alleen door samen te werken kan volgens hem het beste voor die inwoners worden bereikt. Door zich niets aan te trekken van het manifest, komt BB volgens hem niet op voor de mensen die op de fractie hebben gestemd. Als Behoorlijk Bestuur iets vindt over het manifest, moet de fractie meedoen met discussies daarover, vindt hij.

Volgens Kees Bazen (Samen Actief) horen personen die zich niet aan het manifest houden niet thuis in de gemeenteraad. Dat druist volgens Harrie van Dongen (Stadspartij) juist in tegen wat in het manifest staat: „Daarin staat dat je van mening mag verschillen. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn, waar het om gaat is hoe jij je gedraagt.”

❗Lees ook: Raadsleden die vaak afwezig zijn tijdens werkbezoeken, moeten zich voortaan verantwoorden voor hun spijbelgedrag
Raadslid Kees Visser (VVD) zegt dat de heisessie prima in het stadhuis te houden zou zijn. Maar omdat zijn fractie zich stoort aan de opstelling van Behoorlijk Bestuur, stemde ook VVD tegen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER